پایان نامه بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد ۲۰ تا ۳۰ سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی

پایان نامه بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد ۲۰ تا ۳۰ سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی
رشته تحصیلی : سایر گروه ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 55

حجم فایل (به کیلوبایت) : 975

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد ۲۰ تا ۳۰ سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده ................................................................................... 9

مقدمه ................................................................................... 10

فصل اول : معرفی پژوهش ............................................ 11

بیان مسئله......................................................................... 12

اهمیت مسئله....................................................................... 12

تعریف مفاهیم .................................................................. 14

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش................................... 15

حساسیت کنتراست ............................................................. 16

کنتراست................................................................................ 21

تست حساسیت کنتراست .................................................... 22

تست csv1000.......................................................................... 33  

فصل سوم : بررسی متون – اهداف – فرضیه ......... 36

مروری بر تحقیقات گذشته .......................................... 37

اهداف -  فرضیه................................................................ 39

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل چهارم : روش تحقیق ............................................ 41

انتخاب جامعه آماری .................................................... 42

روش انجام آزمون ........................................................... 42

فصل پنجم : نتایج و نمودارها .............................. 49

نتایج ................................................................................... 50

نمودارها ............................................................................ 52  

فصل ششم : بحث و نتیجه گیری................................... 53

بحث و نتیجه گیری ........................................................ 54

منابع  ................................................................................ 56

 

چکیده

در این تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست بین عینک و لنز تماسی نرم در افرادی که از عینک و لنز استفاده می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت ، افراد مورد آزمون از بین مراجعین به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در رده سنی 30-20 سال بودند که حدت بینایی 20/20 یا بهتر را با عینک و لنز تماسی نرم داشتند .