پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

دسته : زبان و ادبیات فارسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 193 KB

تعداد صفحات : 141

بازدیدها : 399

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

پیشگفتار.................................... 2

1- مباحث نظری................................

مقدمه ...................................... 2

1-1ساختگرایی................................ 3

1-2زبان و نشانه ............................ 3

1-2-1 زبان و گفتار.......................... 4

1-2-2 نشانه زبانی .......................... 5

1-2-3 رابطه ................................ 5

1-2-4 همزمانی و درزمانی .................... 5

1-3 نقش های زبان ........................... 8

1-3-1 نقش های زبان از دیدگاه یاکوبسن........ 9

1-3-1-1 نقش عاطفی........................... 9

1-3-1-2 نقش ترغیبی.......................... 10

1-3-1-3 نقش ارجاعی ......................... 10

1-3-1-4 نقش فرازبانی ....................... 10

1-3-1-5 نقش همدلی .......................... 11

1-3-1-6 نقش ادبی ........................... 11

1-3-2 اشکالات تقسیم بندی یاکوبسن............. 12

1-3-3 اشکالات تقسیم بندی مارتینه............. 13

1-3-4 اشکالات تقسیم بندی هلیدی .............. 13

1-4 نقش زیبایی آفرینی یا ادبی............... 14

1-5 نقش های زبان هنجار...................... 17

1-6 نقش های زبان فراهنجار................... 17

1-7 برجسته سازی ادبی ....................... 19

1-7-1 فراهنجاری ............................ 20

1-7-1-1 فراهنجاری واژگانی................... 22

1-7-1-2 فراهنجاری نحوی ..................... 22

1-7-1-3 فراهنجاری نوشتاری................... 23

1-7-1-4 فراهنجاری معنایی.................... 23

1-7-1-5 فراهنجاری گویشی .................... 24

1-7-1-6 فراهنجاری سبکی ..................... 24

1-7-1-7 فراهنجاری زمانی (کهن گرایی) ........ 25

1-7-2 قاعده افزایی.......................... 25

2- پیشینه................................... 25

مقدمه....................................... 28

2-1 مطالعات زبانشناختی ادبیات در غرب........ 28

2-2 مطالعات زبانشناختی ادبیات در ایران ..... 32

3- فراهنجاری های زبانی شعر شاملو............

مقدمه.......................................

3-1 فراهنجاری زمانی یا کهن گرایی............

3-1-1 کهن گرایی صرفی ....................... 36

3-1-1-1 بکار بردن پسوند جمع ساز "گان"....... 36

3-1-1-2 بکار بردن پسوند جمع ساز "ان"........ 37

3-1-2 کهن گرایی نحوی ....................... 37

3-1-2-1 کاربرد "را" به جای "به"، "با"، و "برای" 37

3-1-2-2 رعایت "ی" شرط در جملات شرطی.......... 39

3-1-2-3 افزودن پیشوند "ب" در آغاز فعل برای تأکید    39

3-1-2-5 بکار بردن "همی" به جای "می"......... 41

3-1-2-6 افزودن "ا" در آخر اسم یا اسم مصدر برای تعظیم، تفخیم و تعجب........................................ 41

3-1-3 کهن گرایی واژگانی .................... 41

3-1-3-1 فعل های کهن ........................ 41

3-1-3-1-1 فعل های ساده...................... 42

3-1-3-1-2 فعل های پیشوندی .................. 49

3-1-3-1-3 فعل های مرکب ..................... 58

3-1-3-1-4 عبارت های فعلی ................... 64

3-1-3-2 اسم های کهن ........................ 69

3-1-3-3 صفت های کهن ........................ 77

3-1-3-4 قیدهای کهن ......................... 81

3-1-3-4-1 قیود یا ادوات شک وتردید........... 81

3-1-3-4-2 قیود یا ادوات تشبیه .............. 83

3-1-3-4-3 قیود و حروف ربط مرکب.............. 86

3-1-3-5 حرف اضافه های کهن .................. 91

3-1-3-6 ضمایر کهن........................... 99

3-1-3-6-1 ضمایر شخصی........................ 99

3-1-3-6-2 ضمایر انعکاسی .................... 100

3-1-3-6-3 ضمایر اشاره....................... 102

3-1-4 کهن گرایی معنایی...................... 104

3-2 فراهنجاری واژگانی ...................... 109

3-2-1 واژگان جدید........................... 109

3-2-1-1 ترکیبات ابداعی ..................... 110

3-2-1-1-1 اسم + اسم......................... 110

3-2-1-1-2 اسم + صفت......................... 112

3-2-1-1-3 صفت + اسم......................... 113

3-2-1-1-4 اسم + پسوند....................... 116

3-2-1-1-6 پیشوند + اسم......................

3-2-1-1-7 پیشوند + صفت......................

3-2-1-1-8 اسم + بن فعل......................

3-2-1-1-9 صفت + بن فعل .....................

3-2-1-1-10 حرف اضافه + بن فعل...............

3-2-1-2 واژگانی ابداعی .....................

3-2-1-3 عبارت های ابداعی ...................

3-2-2 فعل های جدید..........................

3-3 فراهنجاری نحوی..........................

3-3-1 جابجایی نهاد..........................

3-3-1-2 جابجایی فعل و عبارتهای فعلی ........

3-3-1-3 جابجایی قید.........................

3-3-1-4  جابجایی ضمایر منفصل و متصل.........

3-3-1-5 جابجایی سایر عناصر جمله.............

3-3-1-5-1 جابجایی منادا.....................

3-3-1-5-2 جابجایی جمله پیرو.................

3-3-2 ایجاد فاصله میان اجزای عبارت فعلی ....

3-3-3 حذف عناصر جمله........................

3-3-4 کاربرد واژگان در نقش های متفاوت.......

3-3-4-1 کاربرد اسم به جای صفت...............

3-3-4-2 کاربرد صفت به جای صفت...............

3-3-4-3 کاربرد صفت به جای اسم...............

3-3-4-4 کاربرد اسم به جای قید...............

3-3-5 استفاده از شناسه فعل به جای فعل.......

3-4 فراهنجاری صرفی..........................

3-5 فراهنجاری معنایی........................

4 نتیجه گیری................................

 

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

پایان نامه نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود نویسنده صاحب سبک معاصر

پایان نامه تصحیح و تحقیق مثنوی‌های گنج روان و گلدسته بینش کشمیری

پایان نامه مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام