تحقیق عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران

تحقیق عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 42

حجم فایل (به کیلوبایت) : 142

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6000 تومان

خرید و دانلود

بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران  پرسشنامه

فهرست مطالب

  1. مقدمه و كلیه واژه
  2. ارائه مدل تحقیق
  3. پیشگفتار
  4. چكیده تحقیق
  5. رئوس مطالب
  6. نتیجه
  7. منابع – مآخذ و پیوست‌ها

فصل اول

كلیات تحقیق

شامل

مقدمه

كلید واژه

قلمرو زمانی و مكانی

روشها و ابزار گردآوری اطلاعات

روش نمونه گیری

فصل دوم

مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

  • مرور و ارائه چكیده 3 تحقیق مرتبط با موضوع
  • اصل تحقیق

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

منابع

پرسشنامه

===============

1-1 مقدمه

در ابتدا رضایت شغلی را تعریف می‌كنیم كه عبارتست از واكنش‌های عاطفی یا احساسی خود نسبت به جنبه‌های مختلف شغل.

این تعریف بدان معناست كه در مورد رضایت شغلی یك مفهوم واحد وجود ندارد، یك فرد می‌تواند از یك جنبة شغل، نسبتاً راضی باشد و از یك یا چند جنبة دیگر ناراضی باشد. 

2-1 كلید واژه

تعریف دیگر از رضایت شغلی این است: مقصود از رضایت شغلی نگرش كلی فرد دربارة كارش است، كسی كه رضایت شغلین او در سطحی بالاست نسبت به شغل یا كار خود نگرش مثبت دارد كسی كه از كار خود راضی نیست (رضایت شغلی ندارد) نگرش منفی نسبت به شغل خود دارد. هنگامی كه دربارة نگرش كاركنان بحث می‌شود غالباً مقصود چیزی جز رضایت شغلی آنان نیست. در واقع در این زمینه معمولاً این دو «رضایت شغلی» و «نگرش» را بجای یكدیگر بكار می‌برند.

عوامل تعیین كننده رضایت شغلی عبارتند از: معارضه یا گیرایی كار، سیستم پاداش بر اساس عدل و مساوات، شرایط كاری كه فرد را حمایت كنند، ارضای نیازهای مادی و معنوی، كسب ارزش و تفاوت. تفاوت بدین معنا كه آنچه یك فرد انتظار دارد از شغل خود دریافت كند، از قبیل درآمد مناسب، فرصت‌های ارتقاء و پیشرفت و آنچه كه بطور واقعی دریافت كرده است می‌باشد.

آنچه كه در بالا ذكر شده معنی و مفهوم نسبتاً جامعی از رضایت شغلی كاركنان شاغل در سازمان می‌باشد همچنین عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی ذكر شده است.

آنچه كه در پیش رو خواهد آمد تحقیق و بررسی نسبتاً مختصری از بخش كوچكی از كاركنان بانك صادرات ایران در خصوص عوامل موثر بر میزان كاهش رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات (حوزه 6 منطقه غرب تهران) می‌باشد، امید است توانسته باشیم گام كوچكی در جهت شروع انجام یك كار عملی مختصر برداشته باشیم. ...