بررسی اهمیت آموزش در دروان کودکی

بررسی اهمیت آموزش در دروان کودکی
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 62

حجم فایل (به کیلوبایت) : 521

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 8000 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت موضوع 
اهداف تحقیق 
فرضیه تحقیق 
تعریف متغیر ها 
1-پیش دبستانی 
2-آموزش پیش دبستانی
3-عملكرد تحصیلی
لزوم برداشتی نو و دیدی تازه 
نگرشی بر وضعیت آموزش وپرورش قبل ازدبستان درپاره ای ازكشورهای جهان 
1ـ كودكستان در فرانسه 
2ـ نگرشی بر وضعیت آموزش و پرورش پیش از دستان در آمریكا 
3ـ آموزش قبل از دبستان در ژاپن
4ـ آموزش قبل از دبستان در شوروی 
5ـ آموزش و پرورش قبل از دبستان در ایران
انواع  دوره های پیش دبستانی و ویژگیهای برنامه های آنها
1ـ مركز مراقبت های خانگی
2ـ مراكز مراقبت روزانه
3ـ مهد كودك ها
4ـ كودكستانها
5ـ مدارس آزمایشگاهی
6ـ تعاونی های والدین
7ـ مراكز رشد و پرورش كودك
8ـ مهد كودك سیار
تاریخچه كودكستان و عوامل بوجود آورندة آن
اهداف آموزش و پرورش قبل از دبستان
دورة اساس یا قصد كلی دوره پیش از دبستان 
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری 
روش نمونه گیری (تعیین حجم نمونه)
ابزار جمع آوری اطلاعات
 روش تحلیل داده ها 
روش ارائه یافته ها 
تجزیه و تحلیل داده ها 
بحث و نتیجه گیری 
فرضیه
مشخص كردن فرضیه 
محدودیت های تحقیق 
پیشنهادات 
منابع و مآخذ