پایان نامه مقایسه شیوع OCD بین دانش آموزان 15 -18 سال ممتاز وضعیف

پایان نامه مقایسه شیوع OCD بین دانش آموزان 15 -18 سال ممتاز وضعیف
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 61

حجم فایل (به کیلوبایت) : 55

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 12000 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

مقدمه................................... 2

بیان مسئله.............................. 4

ضرورت پژوهش ............................ 8 

هدف پژوهش............................... 9

فرضیه .................................. 9

تعاریف مفهومی........................... 9

تعاریف عملیاتی.......................... 9

فصل 2

تاریخچه ................................ 11

سیر و پیش آگهی ......................... 14

بررسی مقالات ............................ 16

سبب شناسی .............................. 18

عوامل زیست شناختی....................... 18

عوامل رفتاری ........................... 22

عوامل روانی ـ اجتماعی .................. 23

عوامل روان پویایی ...................... 24

سایرعوامل روان پویایی................... 26

ویژگی های بالینی ....................... 29

الگو های علائم .......................... 33

سایرالگوهای علائم........................ 34

تشخیص های افتراقی....................... 35

سایراختلالات روانی........................ 36

درمان .................................. 38

درمان دارویی............................ 40

سایردرمان............................... 42

رفتاردرمانی............................. 43

روان درمانی............................. 44

فصل 3

مقدمه................................... 46

جامعه آماری............................. 46

روش نمونه گیری ......................... 46

ابزار پژوهش ............................ 47

روش اجرا................................ 47

روش آماری .............................. 47

فصل 4

تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پیمایش 49

توصیفی و استنباطی....................... 50

نتیجه................................... 55

فصل 5

بحث و نتیجه گیری ....................... 57

محدودیت های تحقیق....................... 60

پیشنهادات تحقیق......................... 61

منابع .................................. 62

ضمائم................................... 64