داده های آماده اکسل گیاه دارویی بالنگو

داده های آماده اکسل گیاه دارویی بالنگو
رشته تحصیلی : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 1

حجم فایل (به کیلوبایت) : 11

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 30000 تومان

خرید و دانلود

سطح برگ


    کلروفیل a    کلروفیل b    کلروفیل کل    وزن تر    وزن خشک    طول ساقه    طول ریشه    ساقه زایشی    تعداد گلچه هر گره    گلچه بارور ساقه اصلی    وزن هزار دانه    عملکرد دانه    تعداد کپسول در گره    تعداد دانه در کپسول    محتوای رطوبت نسبی    درصد روغن


مناسب برای دانشجویان ارشد

جدید ترین منابع