پایان نامه اشتغال زنان

پایان نامه اشتغال زنان
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 81

حجم فایل (به کیلوبایت) : 46

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9900 تومان

خرید و دانلود

دانلود پایان نامه اشتغال زنان

مقدمه

 تاریخچه

 طرح مسئله

هدف و ضروت

 دیدگاه نظری

 عوامل مختلف تأثیرگذار

 بحث و نتیجه گیری

منابع و مأخذ

عنوان

 

صفحه    عنوان

مقدمه    

اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی       1

تاریخچه  8

نقل یك سلیقه تاریخی راجع به قضاوت  12

طرح مسئله         

جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل  15

اشتغال زنان در جامعه         21

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال   22

بهداشت   24

انگیزه زنان در ورود به بازار كار        25

موانع اشتغال         36

هدف و ضرورت    41

دیدگاه نظری         49

عوامل مختلف تأثیرگذار      

موانع اشتغال و كارآفرینی زنان در ایران            60

عوامل فردی         61

عوامل اجتماعی     62

عوامل فرهنگی      63

عوامل اقتصادی     64

وضعیت حقوق و قوانین        65

بحث و نتیجه گیری 66

منابع و مأخذ         70