آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت
رشته تحصیلی : حقوق

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 40

حجم فایل (به کیلوبایت) : 62

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

دانلود مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
دادگاه اختصاصی ۷
تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم ۹
تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات ۱۳
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط نظامیان ۱۶
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط روحانیان ۱۹
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌ یافته توسط اطفال ۲۰
تحدید تضمینات دادرسی ۲۱
افزایش مدت «تحت نظر» ۲۲
محدودیت مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی ۲۵
توسعه قلمرو «توقیف احتیاطی» ۲۸
دادرسی در غیاب هیئت منصفه ۳۱
یادداشتها ۳۲
کتابنامه ۳۵