پروژه درس انقلاب اسلامی ایران با عنوان بحران های سیاسی حکومت

پروژه درس انقلاب اسلامی ایران  با عنوان بحران های سیاسی  حکومت
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 39

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1976

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

دانلود پروژه درس انقلاب اسلامی ایران  با عنوان بحران های سیاسی  حکومت  با فرمت ورد وقابل ویرایش

فهرست

چکیده...............................................................................................................4

تعابیر مختلف بحران..............................................................................................5

        1- مبارزه سیاسی گسترده و شدید احزاب و سازمان های سیاسی برای كسب قدرت...................5

      2-اختلافات شدید بین جناح های مختلف حكومت..............................................................6

        3-كودتای نظامی.....................................................................................................6

        4-اعتصابات دامنه دار..............................................................................................6

        5-شورش های خیابانی..............................................................................................6

        6- درگیریهای قومی.................................................................................................7

بحران مشروعیت..................................................................................................8

     دیدگاه هابرماس.............................................................................9

                 حفظ مشروعیت..............................................................11

بحران کارآمدی و راهکارهای حکومتی ..............................................................................14

         امکان کارآمدی حکومت اسلامی ...............................................................................14

         ماهیت حکومت اسلامی...........................................................................................15

فرآیند بحران سلطه در ایران معاصر...................................................................................18

         مقدمه.................................................................................................................18

        1-دوره 1285-1299.............................................................................................19

                      جنبش تنباکو...............................................................................19

                      نهضت مشروطیت........................................................................20

       2-دوره 1299-1320...................................................................................22

                   ناتوانی دولت پهلوی در ایجاد انسجام در بلوک قدرت.......................................22

               ایجاد هژمونی ایدئولوژیک.................................................................24

       3-دوره 1320-1332...............................................................................................27

                     ناتوانی دولت در ایجاد انسجام در بلوک قدرت...................................................27

                    ناتوانی در جلوگیری از انسجام مخالفان............................................................29

      4-دوره 1332-1342................................................................................................32

                    بسیج ایدئولوژیک مردم................................................................................32

                    ناتوانی دولت در همراه کردن مخالفان در مواقع ضروری.....................................34

                   ناتوانی دولت پهلوی در ایجاد انسجام در بلوک قدرت.............................................35

     5-دوره 1342-1357.................................................................................................36

                  ناتوانی دولت در همراه کردن مخالفان در مواقع اضطراری.....................................36

      6-دوره 1357-1382................................................................................................37

نتیجه...........................................................................................................................38

منابع...........................................................................................................................39

 

چکیده:

به نظر می رسد كه دولت در ایران معاصر هرگاه در انجام وظایف و كارویژه های اساسی خود دچار اختلال شده، جامعه با بحران سیاسی و در نتیجه دولت با بحران سلطه و كنترل سیاسی روبه رو گردیده است.

ثبات سیاسی مفهومی است كه به محفوظ بودن یك رژیم از تهدیداتی كه منجر به براندازی آن از طریق انقلاب یا شورش می شود، اشاره دارد. در صورتی كه این تعریف را برای ثبات سیاسی بپذیریم، باید بگوییم ایران معاصر عمدتا آبستن حوادث و جریاناتی بوده كه نشان دهنده بی ثباتی آن است؛ به عبارت دیگر، نگاهی به مهم ترین حوادث ایران معاصر و صورت بندی آنها از منظر مورد بحث این نوشتار، مبین بحران سیاسی در روابط قدرت سیاسی با قدرت اجتماعی است.