بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان  از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان  از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد

دسته : پژوهش ها

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 482 KB

تعداد صفحات : 234

بازدیدها : 317

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد

دانلود پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (MA)

عنوان

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد

بصورت فایل ورد قایل ویرایش آماده ارائه

فهرست مطالب:

فصل اول 1

1-1 مقدمه           2

1-2- بیان مسئله    4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش        8

1-4- اهداف پژوهش           10

1-5- فرضیه‌های پژوهش     10

1-6- متغیرها و تعاریف آنها  11

1-6-1 تعاریف نظری متغیرها           11

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها         12

1-7- تعاریف اصطلاحات     13

فصل دوم: پیشینه تحقیق       15

2-1 شخصیت       16

2-2 تعاریف شخصیت         16

2-3 حوزه‌های شخصیت       18

2-3-1 ساختار      19

2-3-2 فرآیند        19

2-3-3 رشد و نمو  20

2-3-4 آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار          22

2-4  مضامین عمده در نظریه شخصیت            22

2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خویشتن   24

2-4-2 سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار     25

2-4-3  رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود          26

2-4-4  اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار        26

2-5 نظریه‌های شخصیت     27

2-5-1 نظریه روان كاوی در شخصیت 27

2-5-2 زیگموند فروید         27

2-5-3 نظریه روان پویشی فروید(روانكاوی در شخصیت): 29

2-5-4 سطوح شخیت: هشیار3، نیمه هشیار2 و ناهشیار     29

2-5-5 ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن        30

2-6 نظریه نوروان كاوی      33

2-6-1    كار گوستاو یونگ   33

2-6-2 نكات برجسته ی نظریات یونگ 36

2-7 روان شناسی فردی       36

2-7-1    آلفرد آدلر 36

2-7-2 بررسی نظریات آدلر  37

2-8 نظریه اختلالات شخصیتی          39

2-8-1 كارن هورنای          39

2-8-2 بررسی نظریات هورنای         40

2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی     41

2-9-1    هری استاك سالیوان 41

2-9-2 بررسی نظریات سالیوان          42

2-10     تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور)      43

2-10-1 كارل راجرز          43

2-10-2 بررسی نظریات و كارهای راجرز        44

2-10-3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز   45

2-10-4 ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز        46

2-11     نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت       47

2-11-1آبراهام مازلو          47

2-12     نظریه رویكرد صفات در شخصیت      48

2-12-1گوردون آلپورت       48

2-12-2 بررسی نظریات آلپورت        49

2-13 نظریه چندبعدی شخصیت         51

2-13-1هانس ج آی سنك      51

2-13-2بررسی نظریات آیسنک         52

2-13-3 ابعاد اساسی شخصیت           53

2-14     نظرریه رویكرد تحلیلی عاملی صفات   54

2-14-1ریموند كوته           54

2-14-2 بررسی نظریات كتل در شخصیت        54

2-15     نظریات رابطه شغل و شخصیت         56

2-15-2 شخصیت نوع A     59

2-15-3 شخصیت نوع B     60

2-16 بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل            62

2-16-1 اثر كانون كنترل     62

2-16-2 ماكیاول گرایی       63

2-16-3 مناعت طبع یا عزت نفس.     65

2-16-4 سازگاری با موقعیت 66

2-16-5خطر پذیری           67

2-17 شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن 68

2-17-1  شخصیت در قرآن   69

2-18 تیپ شناسی  71

2-19 نظریه‌های تیپ شناسی 73

2-19-1 زندگینامه 73

2-19-2نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت    74

2-19-3 تیپ شناسی در تست رورشاخ 75

2-20     ظریه ساخت بدن و خلق وخوی           76

2-21 نظریه شلدن (ریخت شناسی)     78

2-22 نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی:   79

2-23 تیپ‌شناسی یونگی      79

2-23-1 اساس درك واقعی ذهنی از نظر یونگ   79

2-23-2 كاركردهای غیر عقلانی        80

2-23-3 كاركردهای عقلانی  80

2-23-4 روابط كاركردی     81

2-23-5 انواع كاركرد         82

2-23-6 تیپ‌های روان‌شناختی یونگ   84

2-23-7 توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه   85

2-23-8 اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی      90

2-23-9 نقد تیپ شناسایی یونگی        91

2-24 اثر بخشی    93

2-25 شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف 94

2-25-1 كمرون و ویتون:     94

2-25-2 سی‌شور:  95

2-25-3 آرجریس: 95

2-25-4 پیترز وواترمن:      95

2-25-5 مالفورد:   96

2-25-6 بس و هرسی – بلانچارد       97

2-25-7 هوی و میكسل و چستر بارنارد            97

2-25-8 كالدول و اسپینكس   97

2-25-9 لوتانز و همكارانش  97

2-25-10 دیدگاه راجرز و همكاران:    98

2-25-11مطالعات بسكر و چیرنز:      99

2-25- 12 مدل پارسونز:     99

2-26مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی    100

2-27 نظریات جدید در اثربخشی        101

2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز        101

2-28  مدلهای ارزیابی اثربخشی         102

1- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند.           102

2-29 نظریه ریچارد ال دفت 104

2-29-1 روش مبتنی بر تامین هدف     104

2-29-2 روش مبتنی بر تامین منابع     105

2-29-3 روش مبتنی بر فرآیند درونی  106

2-29-4 روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع    108

2-30 كارهای دیگران         110

2-30-1 تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی  110

2-30-1-1 تحقیقات خارج از كشور     110

2-30-1-2 تحقیقات انجام گرفته در داخل كشور   113

2-30-2 اثر بخشی 118

2-30-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل كشور     118

2-30-2-2  تحقیقات انجام گرفته در خارج از كشور          121

2-31 استنتاج و نتیجه گیری  126

2-32     لگوی نظری پژوهش           128

فصل سوم: توصیف داده ها    129

3-1 مقدمه           130

3-2 روش اجرای پژوهش     130

3-2-1 برآورد حجم نمونه     131

3-3 ابزار گرد آوری داده‌ها   132

3-3-1  تاریخچه و توصیف (MBTI)   133

3-3-2  نمره گذاری پاسخنامه            135

3-3-3 توصیف تیپهای شانزده گانه      136

3-5 اعتبار پرسشنامه‌ها        140

3-5-1 اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز         141

3-5-2 اعتبار پرسشنامه اثر بخشی:     142

3-5-3 اعتبار درونی پرسشنامه          143

3-5-4 اعتبار زمانی           143

3-6 محاسبه روایی:            144

3-6-1 محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز     144

3-6-2 محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی:       146

3-7 روش‌های آماری          146

3-8 ویژگی‌های تحقیق:        146

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     147

4-1  تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق    148

4-2 توصیف یافته‌های تحقیق 149

4-3  آزمون فرضیات تحقیق  161

4-3-1 فرضیه فرعی اول     165

4-3-2 فرضیه فرعی دوم     166

4-3-3 فرضیه فرعی سوم    167

4-3-4 فرضیه فرعی چهارم  168

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری          169

5-1 هدف و مسائله ی پژوهش           170

5-2 نتایج فرضیه اصلی       170

5-3  نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول            172

5-4 نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم 173

5-5 نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم 175

5-6 نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم          176

5-7 نتیجه گیری كلی          177

5-8  محدودیتها:    180

5-9 پیشنهادات      181

فهرست منابع:       182

منابع انگلیسی       187

پیوست و ضمائم :   189

 

چكیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی ناحیه 5 مشهد انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش این است كه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماری این تحقیق مدیران می‌باشند كه گروه مورد بررسی 104 نفر می‌باشند كه از میان آنها 40 نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند حجم نمونه برای گروه ذی نفعان 120 نفر می‌باشد كه هر دو نمونه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله را یا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش 2 پرسش نامه به شرح زیر می‌باشد.

1-         پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز- بریگز كه پرسشنامه هنجار شده است و برای تعیین تیپ شخصیتی توسط مدیران پاسخ داده شده است.

2-         پرسشنامه اثر بخشی مدیر كه توسط محققین ساخته شده و توسط اساتید مدیریت اجرا و تایید گردیده است كه این پرسشنامه توسط گروه ذینفعان (معلمین، انجمن اولیاء، مربیان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.

روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون جداول توافقی استفاده شده است برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتایج بدست آمده عبارتند از:

1-         بین تیپ شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد.

2-         مدیرانی كه دارای تیپ شخصیتی "ESTJ" هستند از اثر بخشی بالایی برخوردارند.

3-         مدیرانی كه دارای تیپ شخصیتی "ISTJ" هستند از اثر بخشی بالایی برخوردار هستند.

4-         مدیرانی كه دارای تیپ شخصیتی ""ESTP هستند از اثر بخشی متوسط برخورداند.

5-         مدیرانی كه دارای تیپ شخصیتی "ISTP" هستند از اثر بخشی پایین برخورداند.

نتایج بدست آمده گویای این مطلب است كه مدیرانی كه تیپهای خاصی شخصیتی داشته باشند اثر بخشی بیشتری دارند.

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382

پروپوزال بررسی اثر ماده سورفکتنت در میزان مصرف آب آبیاری بر دو توده گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royallena)

پایان نامه بررسی حجاب

پایان نامه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش مشهد

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام