کاربرد اطلاعات در گزینش و به کارگماری

کاربرد اطلاعات در گزینش و به کارگماری
رشته تحصیلی : پاورپوینت

فرمت فایل : pptx

تعداد صفحات : 17

حجم فایل (به کیلوبایت) : 546

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

دانلود پاورپوینت کاربرد اطلاعات در گزینش و به کارگماری
 
 
تعریف
 
•کیفیت و اثر بخشی تصمیم های به کار گماری را میتوان از راه شمار کارکنان خوب ومناسبی که در نتیجه این تصمیم ها به سازمانها جلب شده اند داوری و ارزشیابی کرد.
 
استخدام کارکنان خوب به طور طبیعی به افزایش کلی بهره وری سازمانی خواهد انجامید.

 •اعتبار پایایی

اعتبار ثابت و پایداری ،یک عامل پیش گواست .یک عامل پیش گو باید در طول کاربرد پی در پی ودر اوضاع واحوال مشابه نتیجه یکسان و همانند پدید آورد.

در بررسیهای سازمانی ،دو نوع اعتبار به طور عمومی تشخیص داده می شود:

اعتبار آزمون- از نوع آزمودن.

اعتبار آزمون مجدد:ساده ترین راه برای ارزیابی اعتبار عامل پیش گو،انازه گیری چیزی در دو مرحله زمانی و مقایسه نتیجه های آن هاست.

 

•اعتبار ثبات درونی:

این موضوع به میزان محتوای همگون ویکدست یک عامل پیش گو اشاره دارد

.این ویژگی ،قدرت سنجش و انازه گیری اقلام مختلف یک عامل پیش گو (برای یک نمونه ، یک آزمون)را در مورد یک چیز واحد نشان میدهد.