بسته آموزشی باغبانی 2

بسته آموزشی باغبانی 2
رشته تحصیلی : کشاورزی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 111

حجم فایل (به کیلوبایت) : 531

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 20000 تومان

خرید و دانلود

نمونه ای از مقالات

1- نام بیماری : بوته میری خیار یا مرگ گیاهچه 
عامل بیماری : پیتیوم دباریانوم

علائم :

گروهای مختلف جنس پیتیوم از عاملین مهم مرگ گیاهچه در خزانه بوده که سبب پوسیدگی طوقه و ریشه گیاهچه می شود در گیاه بالغ سبب پوسیدگی نوک ریشه شده ایجاد پژمردگی و در نهایت سبب مرگ بوته می شود در اراضی که برای بار اول خیار کاشته می شود این بیماری کمتر دیده می شود
بیولوژی بیماری
این قارچ در تکثیر جنسی تولید اووسپور می نماید ودر مرحله غیر جنسی هیفهای ظریف منشعب تشکیل می دهد که در رأس انشعابات حامل زئوسپورانژیوم هستند که حاوی زئوسپر دو تاژکی هستند به کمک تاژکها در قطره های آب روی میزبان شنا کرده تاژکها را از دست داده وبه کیست تبدیل می شود و بعد جوانه زده وارد میزبان شده تولید آلودگی می کند .
کنترل
توصیهای مدیریتی در خصوص تهویه خاک ، وضعیت رطوبتی و دمای گلخانه برای بوته های خیار ، ضدعفونی خاک و استریل کردن بوسیله متیل بروماید و یا بخار آب و انرژی خورشیدی از اهمیت خاصی برخوردار است . عواملی مثل بستر سرد و مرطوب که باعث طولانی شدن رشد ریشه ها می گردد و تنش آبیاری با آب خیلی سرد در هوای گرم و آسیب ریشه ها بوسیله حشرات خاکزی و یا ابزار کشاورزی باعث آلودگی ریشه ها شده . حذف بوته های آلوده از محیط گلخانه و ضدعفونی محل بوته با تیرام و پرو پاموکارب ، متام سدیم ، برمور متیل .