نقش پل در رابطه با شهر اصفهان

نقش پل در رابطه با شهر اصفهان
رشته تحصیلی : فایل

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 135

حجم فایل (به کیلوبایت) : 70

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 12000 تومان

خرید و دانلود

دانلود مقاله نقش پل در رابطه با شهر اصفهان

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

فهرست مطالب

مقدمه ۶

تاریخچه پل خواجو ۱۱

تغییر کارکرد پل خواجو ۱۳

تغییرات پل خواجو ۱۵

تزئینات پل خواجو ۱۷

تاریخچه سی و سه چشمه ( الله وردیخان ) ۱۸

تغییر کارکرد سی و سه پل ۲۱

تزئینات سی و سه سه پل ۲۵

تعمیرات سی و سه پل ( الله وردیخان ) ۲۵

پلهای اولیه ۲۸

پل سازی تا عهد هخامنشی ۲۹

پل سازی در عهد آشوریها ۲۹

پل سازی در زمان اورارتوها ۳۳

پل سازی در عهد مادها ۳۴

پل سازی در عهد هخامنشیان ۳۴

پل سازی در عهد اشکانیان ۴۶

پل سازی در عهد ساسانیان ۴۷

پل سازی در دوران اسلامی ۵۴

الف : تقویت و مرمت طاقها ۵۸

ب.: احداث طاق بر روی پایه های قدیمی ۵۸

پل سازی در قرن چهارم ۵۹

پل سازی در عصر غزنویان ۶۲

پل سازی در دوره سلجوقیان ۶۴

پل سازی در دوره ایلخانیان ۶۷

پل سازی در دوره تیموریان ۶۸

پل سازی در عصر صفوی ۶۹

سی و سه پل ۷۰

پل خاجوا ۷۱

۱-راه شمالی ۷۴

الف : جاده کاشان به خوار ( گرمسار فعلی ) ۷۴

ب: راه کاشان به قم ۷۶

ج: راه اصفهان به قزوین ۷۶

۲-راه جنوب غربی ۷۷

۳-راه جنوب ( اصفهان به شیراز و بندر عباس ) ۷۷

۴-راه شرقی ، اصفهان به نایین ۷۸

۵-راههای غربی اصفهان بغداد ۷۸

۶-راه قزوین به همدان و بغداد ۷۸

راه شمالی ۷۹

راه مازندران – گیلان ۸۱

پل سازی در دوره افشاریه ۸۲

پل سازی در دوره زندیه ۸۳

پل سازی در دوره قاجاریه ۸۳

معماری پلها ۸۶

پی سازی یا شالوده ریزی ۸۶

بستر سازی ۹۰

طاق دهانه ها ۹۴

فرم طاقها در دهانه پلها ۹۷

روش اجرای طاقها ۱۰۰

اجرای طاق چهار بخش ۱۰۱

استفاده از مهار چوبی در طاقها ۱۰۱

کانه یا کنو ۱۰۲

الف ـ کنوهای پنهان ۱۰۳

کنوهای آشکار ۱۰۴

ب ـ میل راهنما ۱۰۵

ج : پشتبند ۱۰۶

جان پناه ۱۰۷

کتیبه ها ۱۰۷

تزئینات ۱۱۱

تاسیسات مربوط به پل ۱۱۳

دیواره سازی ۱۱۴

مصالح ساختمانی پلها ۱۱۴

آسیب پذیری پلها ۱۱۹

احداث اتاق ۱۲۴

پل آصف الدوله _ کرج ۱۲۵

پل شاه عباسی محمد آباد _ قزوین ۱۲۵

پل دلاک – قم ۱۲۶

پل هشت چشمه_ سرخ ده ساوه ۱۲۶

پل دودهک _دلیجان ۱۲۷

پل لوشان – لوشان ۱۲۸

پل انبوه _ رودبار ۱۲۸

پل لاله دشت – کوچصفهان ۱۲۹

پل خشتی _ لنگرود ۱۲۹

پل فرح أباد_ ساری ۱۳۰

پل آجی چای _ تبریز ۱۳۱

پل سنگی – تبریز ۱۳۱

پل ابراهیم آباد – اردبیل ۱۳۲

پل ورسک – فیروز کوه ۱۳۳

فهرست منابع و ماخذ ۱۳۴

مقدمه

در ارتباط با شهرهائی که با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمی در حیات آنها داشته است پل مطرح می شود.اصفهان شهری در کنار رودخانه ی زاینده رود به همراه موقعیت خاص خویش در منطقه پر عبور از قدیم تا کنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمی را در جهت سازه های مختلط با پل داشته است.

یهودیه و جی دو شهر در منطقه اصفهان امروزی به وسیله پل شهرستان به بخش جنوبی رودخانه زاینده رود مرتبط می شوند.

پل شهرستان دارای چندین اهمیت در منطقه به حساب می آید در درجه اول تنها راه ارتباطی با بخش جنوبی رودخانه و در درجه بعدی به عنوان مرکز کنترل در جهت ورود و خروج اجناس باجگیری شناسائی افرادی که به منطقه وارد و خارج می شود.

گفته میشود که پلی نیز در قبل از صفویه در منطقه اصفهان ساخته می شود و این پل در جای فعلی پل خواجو قرار داشته است و با طرح اندازی جدید توسط شاه عباس برای شهر اصفهان در جهت تقویت شبکه ارتباطی خویش که بر مبنای چهار باغ قرار داشته این پل مسدود می گردد که بعدها پل خواجو طراحی می شود.

البته بایستی توجه داشت که هنوز پل خواجو در این زمان طرح نبود و پل عباس آباد پلی که در این قسمت قرار داشته مورد توجه بوده است.

بستن پل خواجو به عنوان راه ارتباطی در جهت برگردان شبکه اقتصادی از جهت شرق به غرب بوده است وبعدا” که قدرت حکومتی صفوی در اصفهان پای محکم می کند شاه عباس با ساختن پل خواجو در این مکان شبکه سازی کالبدی اصفهان را کامل می سازد.