3 طرح اقدام پژوهی

3 طرح اقدام پژوهی
رشته تحصیلی : اقدام پژوهی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 19

حجم فایل (به کیلوبایت) : 19

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

دانلود  سه طرح اقدام پژوهی  با موضوعات زیر:

این اقدام پژوهی  ها  با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

عنوان پژوهش:

بررسی میزان اثربخشی‌ و كارایی قرآن آموزی در دوره مقدماتی‌

عنوان پژوهش

بررسی میزان اثر بخشی اقدام پژوهی آموزشیاران، در کاهش مشکلات یاددهی – یادگیری مخاطبان

عنوان طرح

 بررسی میزان اثر بخشی اقدام پژوهی آموزشیاران، در کاهش مشکلات یاددهی – یادگیری مخاطبان

عنوان پژوهش

نیازسنجی محتوای کتاب های فرادرسی

قسمتی از اقدام پژوهی1:

عنوان پژوهش:

بررسی میزان اثربخشی‌ و كارایی قرآن آموزی در دوره مقدماتی‌

 

مجری طرح:

چكیده

 

سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا اجرای طرح قرآن‏ آموزی دوره مقدماتی از اثربخشی و کارایی خوبی برخوردار بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، پژوهش حاضر قصد دارد تا با استفاده از الگوی ارزیابی سیپ (CIPP) به بررسی میزان اثر بخشی دوره آموزشی قرآن‏ آموزی مقدماتی بپردازد

جامعه آماری تحقیق شامل تمامی كارشناسان، مربیان و مدرسین قرآن و همچنین مراكز قرآن‏ آموزی بوده و ابزارهای آن شامل مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه می‏باشد. روایی پرسشنامه توسط ده نفر از متخصصین برنامه درسی تائید شده است. در زمینه پایایی ابزار تحقیق نیز برای هفت خرده مقیاس (هدف ، محتوا، مواد، فضا ، زمان، روش و ارزشیابی) و همچنین كل پرسشنامه ارزش آلفای كرونباخ استفاده به عمل آمده است كه ضریب آن 85/0 بوده است كه معرف پایایی مقبول ابزار تحقیق است.

 اهداف تعیین شده در این پژوهش عبارتند از :

1-- تعیین میزان اثربخشی عامل های مربوط به «زمینه» طرح قرآن‏ آموزی دوره مقدماتی(مثل: سیاستها و اهداف طرح و شناسایی جامعه هدف)؛

2- تعیین میزان اثربخشی عامل های مربوط به «درونداد» طرح قرآن‏ آموزی دوره مقدماتی (مثل: منابع آموزشی(كتاب و لوحه آموزشی)، آموزشیاران، تجهیزات آموزشی و زمان اجرای طرح )؛