عوامل موثر تصمیم بر ترك اعتیاد

عوامل موثر تصمیم بر ترك اعتیاد
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 60

حجم فایل (به کیلوبایت) : 231

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 7900 تومان

خرید و دانلود

دانلود مقاله وتحقیق عوامل موثر تصمیم بر ترك اعتیاد

در 60 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

فصل اول  :  كلیات 

مقدمه :‌

نظریات متخصصان درباره اعتیاد :‌

پرسشهای زیادی درباره اعتیاد در جامعه مطرح می‌شود هر یك از متخصصان، كارشناسان و مردم جامعه از زاویه‌ای خاص بر مسئله نگاه می‌كند و متناسب با دیدگاه خود راه حل‌هایی را عرضه می‌كنند. پرسش مهمی كه در این دوره از زمان بیشتر به چشممی خورد این است كه آیا اعتیاد یك مشكل فردی است یا اجتماعی، ‌آیا اعتیاد یك بیماری یا انحرافی اخلاقی است ؟ آیا اعتیاد به ساخت اجتماعی و اتفاقاتی كه در نهادهای آن می‌افتد مرتبط است ؟ آیا اعتیاد زاییده مناطق فقیر، ‌حاشیه نشین و محروم جامعه است ؟‌

نگرش به اعتیاد به عنوان یك عملی خلاف اخلاق :‌

از این دیدگاه اعتیاد رفتاری است كه توسط فرد انتخاب می‌شود. معتاد كسی است كه به جامعه و مردم آن ؟؟ نمی‌گذارد. احساس مسئولیت نمی‌كند. چنین فردی موجودی بی مبالات و فاسد است. معتاد با انتخای این رفتار به خانواده و جامعه زیان می‌رساند كمك به معتاد تا زمانی كه به اعتاید دچار است كاری عبث و بیهوده است. مجازات معتاد امری طبیعی است. قبول این دیدگاه نظری به معنای آن است كه مطالعته درباره ماهیت آن لازم نیسیت نو راه مقابله با آن همان مجازات است. اظهار نظر‌ها نشان می‌دهد كه دولت هابا اعمال این روش نتوانسته‌اند بر اعتاید غلبه كند.

ارزیابی آمادگی تصمیم به ترك اعتیاد :‌

ارزیابی آمادگی از جمله گام‌های دیگر پیش از اجرای برنامه است كه هیچ گاه در برنامه‌های پیشگیری و درمان اعتاید در ایران اجرا نشده است. در این نوع ارزیابی مایلیم بدانیم جامعه تا چه حدودی از مشكل و ضرورت اقدام برای رفع آن مشكل آگاه است. جدول اولیه آمادگی اجتماعی مبتنی بر مفهوم آمادی روان شناختی است كه پروكاسكا (1979) آن را توصیه كرده است. جوامع نیز در این الگو همانند هر فرد از مراحل و درجات مختلف آگاهی از مشكل و ضرورت تغییر آن می‌گذرند.

الف ـ مرحله پیش تاملی :‌در این مرحله حداقل آگاهی از مشكل وجود دارد و انگیزه‌ای برای تغییر وجود ندارد.

فهرست مطالب

فصل اول كلیات
مقدمه
نظریات متخصصان درباره اعتیاد
نگرش به اعتیاد به عنوان یك عملی خلاف اخلاق
ارزیابی آمادگی تصمیم به ترك اعتیاد
طرح مسئله ‌عوامل موثر بر تصمیم به ترك اعتیاد
الف ـ علل تگرایش به سوء مصرف مواد
ب‌ـ معتاد كیست ؟‌
ج ـ پیشگیری از اعتیاد
د ـ انواع مواد مخدر و ضررات و اثرات آن
طرح مسئله و بیان ضرورت آن
فصل دوم پیشینه تحقیق
سوابق پژوهشی
مبانی نظری ـ چهارچوب نظری
ـ سرمایه اقتصادی
ـ سرمایه فرهنگی
 
فصل سوم روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
فرضیه‌های تحقیق و نتیجه گیری آن
دیگر فرضیات‌
فصل چهارم نتایج تحقیق
یافته‌های تحقیق
دیگر یافته‌ها
دادن اطلاعات در مورد مضرات مصرف مواد مخدر
تأثیر بر ارزش‌ها و نگرشها (تغییر نگرش‌های مثبت و تثبیت نگرش‌های منفی نسبت به مصرف مواد مخدر
نگرش‌ها و ارزشهایی كه بر پیشگیری از سوء مصرف مواد موثرند عبارتند از
ارزش‌های مذهبی
ارزش حس مسئولیت فردی
تبیین جامعه شناختی اعتیاد و عوامل موثر بر آن
راهبردها و استراتژی‌های پیشگیری از مصرف مواد مخدر
1- پیشگیری جامع یا كلی
2- پیشگیریبرگزیده
3- پیشگیریالزامی
1- قطع مصرف مواد مخدر قبل از شروع آن
2ـ درمان افراد معتادبه موادمخدر
پیشگیری رشد مدار در مبارزه با مواد مخدر
 
فصل پنجم نتیجه گیری
نتیجه گیری
انگیزه‌های ترك اینگونه بیان شده است
مراحل درمان در یك كلینیك به این صورت است
عوامل زیست شناختی
عوامل گرایش به سمت اعتیاد درایران (ارزیابی سریع)
مبارزه با اعتیاد
اصول پیشگیری
عوامل محیطی اعتیاد
اصول و مبانی پیشگیری
گام بعدی به منظور اولویت‌بندی نیازها این است كه براساس مولفه‌های پنج گانه به این شرح است
منابع