سنجش تکوینی ( ارزشیابی مستمر )

سنجش تکوینی  ( ارزشیابی مستمر )
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 31

حجم فایل (به کیلوبایت) : 55

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

«تعریف ارزشیابی»

اصطلاح ارزشیابی[1] (یا ارزیابی ) ، به طور ساده ، به تعیین ارزش[2] برای هر چیزی یا داوری ارزشی[3] کردن گفته می شود . با این حال ، تغریف جامع تری ار ارزشیابی به شرح  زیر می توان به دست داد  :

"ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع آوری ، تحلیل ، و تفسیر اطلاعا ت گفته می شود به این منظور که تعیین شود آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی

یکی ازویژگیهای ارزشیابی تعیین کیفیت است . در فرایند ارزشیابی داوری ارزشی با توجه به کیفیت به عمل می آید . نیتکو کیفیت را در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان دانش ، مهارتها ، و توانایی هایی که از دانش آموزان پس از آموزش انتظار می رود تعریف کرده است . وی به عنوان مثالی از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گفته است فرض کنید شما دانش آموزی را در توانایی نوشتن ، نسبت به پایه تحصیلی اش ، بسیار خوب ارزشیابی کرده اید . به منظور انجام این ارزشیابی شما توانایی نوشتن او را سنجش کرده اید . برای این کار ، مجموعه نوشته های دانش آموز را مرور کرده اید ، و نوشته های او را با نوشته های سایر دانش آموزان هم کلاسی اش و با معیار های دیگری که برای نوشتن در سطح پایه این دانش آموز می شناسید مقایسه کرده اید (تعیین کیفیت) . سرانجام ، داوری شما از نوشتن این دانش آموز به این نتیجه گیری رسیده است که نوشته های او از کیفیت خوبی برخوردارند. پس توصیه می کنید که این دانس آموز می تواند در یک مسابقه ملی مربوط به مقاله نویسی شرکت کند .بنابراین ، ارزشیابی مبنای تصمیم گیری برای فعالیتهای عملی و اجرایی را تشکیل می دهد .

 

evaluation  - [1]

value - [2]

value judgement - [3]    

فهرست مطالب :

عنوان :                                                                                صفحه :

سنجش پرونده ای   ....................................................... 1

پرونده اختصاصی  ........................................................  1

سنجش پرونده ای و تدریس مبتنی بر زمینه    ................................ 8

تعریف ارزشیابی    ........................................................ 18

ارزشیابی تکوینی   ....................................................... 19

خود سنجی یا ارزشیابی از خود   ........................................... 22

فرم درجه بندی شخصی  ................................................... 23

گزارش شخصی   ......................................................... 23

نمونه فرم خود سنجی   .................................................... 24

مواد آموزش شخصی  ..................................................... 26

باز خورد حاصل از ضبط صدا و ضبط تصویر   ............................... 28

محاسن و معایب روش خود سنجی    ......................................... 29

منابع .................................................................... 31