مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 171 KB

تعداد صفحات : 110

بازدیدها : 423

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 25000 تومان

خرید این فایل

مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها

دانلود پایان نامه مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها

مدیریت دانش،مفاهیم،ضرورتها،کارکردها

در 110 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بیان مسئله. 4

اهمیت وضرورت پژوهش... 7

اهداف پژوهش... 9

سوالات پژوهش... 9

تعاریف عملی و نظری متغیر پژوهشی.. 9

2-1  تعریف دانش... 13

2-2  تعریف مدیریت دانش... 14

2-2 اصول مدیریت دانش... 15

2-3  مفاهیم اساسی دانش سازمانی.. 16

2-3-1 ریشه ها و عوامل پیدایش مدیریت دانش... 16

2-3-2  مزیت پایدار دانش... 19

2-3-3  داده، اطلاعات و دانش... 19

2-5  سطوح دانش... 22

 

2-6-1  بعد اول: تکامل دانش ضمنی در سازمان ها 27

2-6-3  بعد سوم: انتقال دانش ضمنی..

28

2-7  سلسله مراتب دانش... 29

2-7-1  هرم دانش... 30

2-7-2  فرا دانش... 33

2-7-3  منابع دانش... 34

2-7-4 چرخه دانش... 35

2-8  چارچوب مدیریت دانش... 36

2-9  استرتژی های مدیریت دانش... 40

2-9-3  انتخاب استراتژی صحیح.. 41

2-10  چرخه مدیریت دانش KMC. 41

2-11- اجرای سیستم مدیریت دانش... 43

2-12  سیستم مدیریت دانش KMS. 44

2-13  مدل های مدیریت دانش... 45

2-14  پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان. 49

2-15  دانش آفرینی.. 52

2-15-1  ساز و کارهای دانش آفرینی.. 52

2-15-2  حرکت به سوی سازمان های یادگیرنده، یاد دهنده و مربی.. 56

2-16  نقش مدیریت دانش در تحقق حرکت استراتژیک سازمان. 58

2-17  رویکردهای پیش نیاز جهت اجرای مدیریت دانش... 61

2-17-2  مدیریت دانش و مهندسی مجدد. 61

2-18  بازارهای پویای دانش... 66

2-18-1  کاستی های بازار. 68

2-18-2  روش های ایجاد بازارهای دانش کارآمد. 70

2-18-3  مزایای بازار دانش... 71

2-18-4  مدل مفهومی بازار دانش... 73

2-20-1   منابع مدیریت دانش... 75

2-20-2  نظام های مدیریت دانش... 77

2-20-3  نسل های مدیریت دانش... 78

 

2-20-4  ناکامی مدیریت دانش در سازمان ها 80

2-20  آینده مدیریت دانش...

81

3-1 مقدمه. 83

 

3-2 استراتژی های مدیریت دانش نوناکا و تاکاشی (1995 میلادی) 83

3-3 مطالعات هانسن و همکاران   (1999 میلادی) 84

3-4 الگوهای استراتژی دانش...

84

 

3-5 مطالعات بیرلی و چارکرابارتی  (1996 میلادی) 85

3-6 مطالعات زاک  (1999 میلادی) 85

3-7 مطالعات دی پابلوس 1 (2002 میلادی) 86

3-8 مطالعات بیرلی و دالی1 (2002 میلادی) 87

جمع بندی..

91

نتیجه گیری.. 97

محدودیت های پژوهش... 100

پیشنهادات.. 100

منابع101

 

مقدمه

عصر دانایی یا دانش، عنوان جدیدی است که به زمان حاضر و آینده نزدیک اطلاق می شود.

به منظور استفاده بهینه از سرمایه دانش در سازمان ها رشته جدیدی از مدیریت بنام مدیریت دانش پدید آمده است،

تا ضمن بهبود بخشیدن به فرآیندهای دانش و با پیوند بین استراتژی سازمان واستراتژی مدیریت دانش درتامین دانش مناسب،

در زمان مناسب، برای فرد مناسب به حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند. امروزه در ادبیات مدیریت و اقتصاد

به وفور شاهد تاکید بر نقش دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای حفظ رقابت پذیری و سودآوری می باشیم (نوناکا،2009). 

مدیریت دانش به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرایند دانش مؤثری داشته باشند.

سازمان‌ها برای انتخاب بازار باید از دانش موجود و ایجاد دانش جدید بهره جویند و مدیریت دانش

در این امر کمک شایانی به آنها می‌کند. اما شرکت‌ها باید در نظر داشته باشند که برقراری هر سیستم

در سازمان با توجه به شرایط مختلف آن سازمان مقدمات خاص خود را می‌طلبد و در صورت عدم مهیا بودن آن،

برقراری موفقیت‌آمیز آن امکان‌پذیر نیست.مدیریت دانش در عصر جدید تنها به دانش کد شده و مستند شده اکتفا نمی کند،

بسیاری از سازمان ها و شرکت های جهان با تکیه بر دانش ضمنی و آشکار خود،

درصدد ارتقای جایگاه رقابتی و افزایش اثربخشی و بهره وری خود هستند.

در راستای رسیدن به این اهداف، مدیریت دانش به دنبال تصرف دانش،

خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی، بازیابی و نگهداری دانش به عنوان دارائی های سازمان می باشد.

بدون شک امروزه دانش مهمترین ابزار رقابت در بازارهای حال و آینده می باشد.

هر چند در حال حاضر سازمان های بسیاری در زمینه توسعه دانش در سطوح مختلف سرمایه گذاری کرده

و موفق بوده اند اما سازمان های بسیار زیادی نیز با شکست مواجه شده اند. عدم وجود مکانیزم های صحیح ارزیابی

و پیاده سازی مدیریت دانش، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل نموده است(بالوقون،2004).

عدم تسهیم و به کارگیری مجدد دانش تولید شده در تجربیات و سرمایه های فکری و دانشی موجود در سازمانها،

در حقیقت هدر دادن هزینه ها و نشان دهنده ی عدم بهره وری در این سازمانها می باشد. مدل های مدیریت دانش،

درچنین فضایی و با هدف تأثیر گذاری بر شناسایی، خلق، ذخیره سازی، بازیابی، تسهیم و به کارگیری دانش

مورد نیاز در سازمان به وجود آمدند. فراگرد مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا مأموریت خود را به خوبی انجام داده

و به چشم انداز و اهداف خود دست پیدا کنندامروزه خلق و به کـارگیری دانـش بـــرای رقابـت گرایی

و حیات سازمان ها و صنایع ضروری شناخته شده است. دانـش نمی تواند به سادگی دیگر منابـع، ذخیـره و یا تصاحـب شود؛

و نمـی توانـد به سادگی آنها، به طور سیستماتیک مدیریت و به کار گرفته شود. تا کنون

در اغلب سازمان های کشورفناوری اطلاعات بیشترین سهم را در مدیریت دانش داشته،

به طوری که در پشت تمامی فعالیت های مدیریت دانش، فناوری اطلاعات نهفته بوده است.

لیکن باید توجه داشت که فناوری پردازش اطلاعات تنها مولفه مدیریت دانش نیست

و تحول در فرایندهای تصمیم گیری، ساختار سازمانی و نحوه انجام امور از دیگر اجزای این مدیریت محســوب می شود.

سازماندهی براساس دانش می تواند اساساً متفاوت با سازماندهی براساس مزیت های رقابتی سنتی باشد(سچمر،2001).

دنیای پیرامون ما در حال پیشرفت سریع و غیر قابل تصور است،

و در این دنیای پیشرو ملتها و جوامع هستند که باید سرعت فهم و تعامل خود را با جهان پیرامون کنترل کنند

و علم و دانش خود را با دانش روز تطبیق دهند؛ اگر جامعه بتواند هم قدم با دنیای امروز پیش رود

قطعاً از مزایای این پیشرفت بهره خواهند برد و اگر نتوانند به سرعت خود بیفزایند

قطعاً از سایر جوامع جدا خواهند شد و در انزوا به سر خواهند برد. با توجه به این مهم محققان و دانش پژوهان

در تمام حوزه های علمی بویژه علوم انسانی در تلاش هستند تا استانداردها و ساختارهای مدیریت دانش را کاربردی نموده

تا جوامع به دانش روز که به نوعی یک سرمایه استراتژی محسوب می شود دست یابند

و بر دارائی های فکری و انسانی بیفزایندبا توجه به اینکه کم و بیش دولتها به اهمیت مدیریت دانش در حال پی بردن هستند،

با این وجود تا مرحله عملیاتی نمودن  آن  فاصله  زیادی  دارند، ولی با توجه به  اینکه در 

ارتباطات بین المللی سازمانهای سنتی توانائی ایجاد ارتباط را نخواهند داشت

به ناچار باید به این موضوع با انگیزه و سرعت بیشتری بپردازند.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام