ارتباط بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی

ارتباط بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 78

حجم فایل (به کیلوبایت) : 67

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

ارتباط بین مدیرت دانش با یادگیری سازمانی 

دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی

در 78 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     7

هدف از تحقیق      8

مدیریت دانش        12

واژه‌گزینی            12

مدیریت دانش و خدمت مرجع 13

تعاریف گوناگون    14

مفهوم مدیریت دانش            15

راهبردهای مدیریت دانش      17

تعریف مدیریت دانایی          18

دانایی صریح و ضمنی         21

دانایی صریح        21

دانایی تلویحی        22

مهندس دانش کیست؟           22

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش     23

نقش آموزش در مدیریت       24

هدفهای اجتماعی    27

هدفهای سازمانی    28

هدفهای کارکنان     30

نوآوری دانش در مدیریت      33

ترکیب مدیریت دانش و نوآوری          34

اهمیت دانش         35

مهارت مدیریت دانش           36

تکامل نوآوری دانش            38

داراییهای دانش چیست؟        38

عناصر تشکیل دهنده نوآوری دانش چیست؟        39

اقدامات دانش مدار  43

یادگیری سازمانی   46

تعاریف واژه‌های مرتبط        46

تعریف یادگیری سازمانی      47

یادگیری سازمانی   47

تعاریف   49

توانمندسازها         51

یادگیری  56

2-یادگیری دو حلقهای          66

3- یادگیری سه حلقهای        66

عوامل شكل گیری مدل ذهنی :           69

 

فصل اول

مقدمه

با بررسی روند بوجود آمدن سازمان های بزرگ در دهه ‌های گذشته در می‌یابیم این سازمان ‌ها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات جهانی، دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابت های جهانی ندارند، لذا برای بقای خود ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تحولات جهانی را به دست آورند.

یکی از مهم ترین این ابزارها، ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه کردن فرآیند یادگیری در سازمان ها است. سازمان یادگیرنده مفهوم رویکرد تغییر سازمانی و بهبود مستمر را نشان می دهد و ظرفیت تغییر را مشخص می کند. در عصر حاضر توانایی و میزانی که سازمان ها می توانند یاد بگیرند و سریعتر از رقبای خود واکنش نشان دهند بعنوان یک مزیت رقابتی پدیدار می شود( جاشاپارا،2003). تغییر سازمانی و بهبود مستمر در مدیریت کیفیت جامع نیز مشهود است. مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه مدیریتی است که برای مدیریت سازمان ها دیدگاه جامع و متمایزی را مطرح می کند و یک رویکرد مدیریتی است که تفاوتهای اساسی با رویکردهای مدیریت سنتی دارد. همانطور که سازمان ها فعالیت های مدیریت کیفیت جامع را می پذیرند، ساختار آنها نیز تغییر می یابد .