بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 207 KB

تعداد صفحات : 87

بازدیدها : 326

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 15000 تومان

خرید این فایل

بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد 35 دانشجوی دختر و پسردانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان که به صورت تصادفی چند مرح

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی ارتباط هوش هیجانی با استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد 35 دانشجوی دختر و پسردانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان که به صورت تصادفی چند مرحله ای خوشه ای پرسشنامه هوش هیجانی (بار اون) و پرسشنامه ـ (فشار زاهای روانی) را تکمیل نمودند برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون جهت مشخص کردن رابطه بین هوش هیجانی و استرس و پیشرفت تحصیلی استفاده شد نتایج حاکی از آن است سطح معنی داریدر فرضیه اول و دوم  به ترتیب که بالاتر از 05/0 و نزدیک 1 است و ضریب همبستگی پیرسون (016/0r= ) و  (040/0-r= )  قرار دارد که نشان دهنده این بود بین استرس و پیشرفت تحصیلی پاسخ دهندگان رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرضیه سوم تحقیق نشان داد که با توجه به سطح معنی داری جدول که بالاتر از 05/0 و نزدیک 1 قرار دارد و باتوجه به این که ضریب همبستگی پیرسون در سطح (093/0r= ) قرار دارد می توان بیان کرد که با 95 درصد اطمینان بین هوش هیجانی و استرس پاسخ دهندگان رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

مقدمه

دانشمندان در پی مطالعات فراوان مجموعه شایستگی هایی دست یافتند. که آن را در قالب مفهومی بنام هوش هیجانی معرفی کردند این شایستگی به همراه توانمندی های در حد متوسط IQ میتواند تا حد زیادی موفقیت در زمینه های مختلف زندگی را پیش بینی کند هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی و عقلانی است هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است هوش هیجانی عبارتست از اینکه فرد به چه میزان از هیجانها، عواطف، احساسات خود آگاهی دارد و چگونه آنها را کنترل کنید. واژه هوش هیجانی نخستین بار توسط دکتر پیترسالوی در سال 1990 از دانشگاه یل و دکتر جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی نه اصطلاحی ریشه آن به هوش اجتماعی باز میگردد که در سال 1920 از سوی ثرندایک مطرح شد، هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم و مدیریت مردم و عاقلانه عمل کردن در روابط انسانی اطلاق میشود. بارآن هوش هیجانی را دسته ای از مهارتها، استعدادها و تواناییهای غیر شناختی میداند که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشار زاها افزایش میدهد.

 

همچنین گلمن اظهار میدارد که هوش شناختی در بهترین شرایط تنها 20 درصد موفقیت فرد را شامل میشود و 80 درصد بقیه در گروه مهارتهایی است که هوش هیجانی را تشکیل میدهد یعنی افراد دارای هوش عمومی متوسط و هوش هیجانی بالا موفقتر هستند پس میتوان گفت که هوش هیجانی پیش بینی کننده موفقیت افراد در زندگی و نحوه برخورد مناسب با مشکلات از جمله استرس است.

 

 

 

فهرست مطالب

عناوین                       صفحات

چکیده

فصل اول- کلیات تحقیق       1

مقدمه     1

بیان مسئله            4

ضرورت و اهمیت تحقیق      6

اهداف پژوهش       7

فرضیه های تحقیق 7

تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها         8

پیشرفت تحصیلی:  8

فصل دوم- ادبیات  و پیشینه تحقیق       9

تعاریف مفهومی     10

هوش هیجانی :      13

مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون  15

کفایت هیجانی:      20

هوش هیجانی و موفقیت شغلی:           23

هوش چیست؟        25

نقش هیجانها در هوش :        27

تنظیم و کنترل هیجانها:        27

تنظیم هیجانهای خود:           28

چگونه هیجانهای خود را تنظیم می کنید؟           28

تنظیم هیجانهای دیگران :      29

هوش هیجانی دو نظریه :      30

مفهوم کلی استرس : 33

نظریه کاریوکلازیک مربوط به داستین :            33

دانشمندان پاسخ به استرس را در سه مرحله ای که اتفاق می افتد شرح داده اند :  35

عوامل استرس زا : 37

علائم بارز استرس  37

انواع استرس         37

مقابله با استرس     38

علائم بارز استرس  38

مهارت مقابله با استرس :      40

گفتگوی درونی مثبت:          40

مقابله مسأله مدار:   41

توصیه های مهم برای رسیدن به آرامش درونی:   42

موفقیت تحصیلی :  42

پیشینه پژوهش       44

پژوهشهای خارج از کشور     44

پژوهشهای داخل کشور         45

فصل سوم-روش پژوهش       47

روش پژوهش :      47

روش تحقیق:         48

جامعه آماری :       48

حجم نمونه :         49

ابزار تحقیق :        49

پرسشنامه آزمون هوش هیجانی بار ـ اُن :           49

مقیاس فشارزاهای روانی دانشجویان     51

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل اطلاعات   52

مـقدمه     53

4.1.1. جنسیت:    53

جدول شمارة 4.1: كدگذاری داده های سئوالات جمعیت شناختی- جنسیت          53

جدول شمارة 4.2: داده های توصیفی به تفكیك جنسیت       53

وضعیت تأهل:       54

جدول شمارة 4.3: كدگذاری داده های سئوالات وضعیت تأهل           54

جدول شمارة 4.4: داده های توصیفی به تفكیك مجرد و متأهل           55

4.1.3. سن:         56

جدول شمارة 4.5: داده های توصیفی سن پاسخ دهندگان      56

4.1.4. رشته تحصیلی:       58

جدول شمارة 4.6: داده های توصیفی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان    58

4.1.5. ترم تحصیلی:         60

جدول شمارة 4.7: داده های توصیفی ترم تحصیلی پاسخ دهندگان      60

4.1.6. مدرک تحصیلی:      61

جدول شمارة 4.8: داده های توصیفی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان   61

4.1.7. معدل:      63

جدول شمارة 4.9: داده های توصیفی معدل پاسخ دهندگان   63

فرضیه1: بین استرس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.          64

فرضیه 2: بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.  65

فرضیه 3: بین هوش هیجانی و استرس دانشجویان رابطه وجود دارد.  66

فصل پنجم- نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت های پژوهشی          67

بحث و نتیجه گیری 68

پیشنهادات            69

محدودیتها 69

منابع      70

ضمائم و پیوست ها 71

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر

پایان نامه بررسی میزان افسردگی بین دانشجویان پسر بومی و غیر بومی

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

پایان نامه بررسی رابطه سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام