بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی (برونگرا – درونگرا) و عملکرد تحصیلی دانشجویان ترم اول و ترم آخر

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی (برونگرا – درونگرا) و عملکرد تحصیلی دانشجویان ترم اول و ترم آخر
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 43

حجم فایل (به کیلوبایت) : 334

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 12500 تومان

خرید و دانلود

 

پایان نامه  کارشناسی در رشته روان شناسی

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی (برونگرا درونگرا) و

عملکرد تحصیلی دانشجویان ترم اول و ترم آخر دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

مقدمه

 

شخصیت را می توان از جهاتی به منشور رنگها تشبیه کرد، نوری که از درون بلوری عبور می کند طیفی از رنگ های گوناگون ایجاد می کند و به همین ترتیب هر فرد نیز دارای رنگهای گوناگون شخصیتی است؛ اگرچه یک رنگ بر سایر رنگ ها برتری دارد و آنها را تحت الشعاع قرار می دهد و به عبارت بهتر رنگ قوی تر شخصیت او را تشکیل می دهد. تمامی افراد از لحاظ تیپ های شخصیتی و چگونگی رفتار و احساس و نیازها و خواسته ها و واکنشها با هم تفاوت دارند. هیچ دو نفری دقیقا دارای تیپ شخصیتی یکسان نیستند و هر فردی منحصربه فرد است. تنها راه انجام تحقیق و بررسی تیپهای شخصیتی مختلف از طریق اجرای مطالعات گسترده بر تک تک افراد امکان پذیر است. (تقی زاده، 1386)

شخصیت مجموعه سازمان یافته و واحدی است متشکل از خصوصیات نسباتا ثابت و با دوام که در مجموع یک فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد. گاه کلمه شخصیت برای توصیف بارزترین ویژگی شخص به کار می رود مثلا گفته می شود فلان شخص شخصیت پرخاشگر یا خجولی دارد. ولی روان شناسان در بحث شخصیت بیش از هر چیز به تفاوت های فردی توجه دارند یعنی ویژگی هایی که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می کند. (ایزدی و محمدزاده، 1387، ص 17)

آتکینسون  و هلیگارد  (1993): « شخصیت عبارت است از الگوهای رفتار و شیوه های تفکر که سازگاری فرد با محیط را تعیین می کند. »(کریمی، 1386، ص 6)

شلدون  (به نقل از نظریه های شخصیت: سیاسی، 1367): « شخصیت سازمان پویای جنبه های ادراکی و بدنی فرد آدمی است. »(کریمی، 1386،ص 6)

فرگوسن  (1970): « شخصیت الگویی از رفتار اجتماعی و روابط اجتماعی متقابل است، بنابراین شخصیت یک فرد مجموعه راههایی است که نوعا نسبت به دیگران واکنش یا با آنها تعامل می کند.» (کریمی، 1386،ص 6)

در پژوهش هایی که عملکرد تحصیلی را مورد مطالعه قرار داده اند، همواره سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی به عنوان دو متغیر مهم گزارش شده اند. موضوع عملکرد تحصیلی و عواملی که احتمالا آن را تحت تاثیر قرار می دهند، از دیرباز مورد توجه روان شناسان و مربیان تعلیم و تربیت بوده است. در این میان به نظر می رسد عواملی نظیر هوش، انگیزش و نگرش افراد به دروس مختلف و سبک های یادگیری متفاوتی که هر یادگیرنده برای یادگیری دروس مختلف از آن استفاده می کند، از اهمیت زیادی برخوردارند.( ایزدی و محمدزاره، 1387، ص15)

 

فهرست

Contents

مقدمه     6

بیان مسئله پژوهش  7

ضرورت مسئله     8

فرضیه پژوهش      9

اهداف پژوهش       10

هدف کلی 10

اهداف جزیی         10

تعاریف مفهومی     10

تعاریف عملیاتی     11

مقدمه     13

عوامل بوجود آورنده شخصیت            14

الف) وراثت:         14

هورمونها و شخصیت          16

د) محیط  16

ضرورت و فایده مطالعه شخصیت       18

هر کسی شخصیتی دارد       18

دو شخصیت مجزا  19

تعریف های شخصیت          20

آنگونه که دیگران ما را می بینند         21

تلقین پذیری( Suggestibility)          21

جنبه های شناختی رشد شخصیت         22

تاریخچه  22

عوامل موثر در تشکیل شخصیت         23

چهارچوب نظری   24

نظریه های شخصیت           24

نظریه روانکاوی    24

نظریه تحلیلی یونگ            25

پیشینه تحقیق        27

تحقیقات داخلی       28

جامعه آماری پژوهش           30

نمونه آماری پژوهش           30

ابزار پژوهش        31

نحوه اجرای پروژه  31

بخش اول :آمار توصیفی       34

بخش دوم : آمار استنباطی     39

بحث و نتیجه گیری 41

محدودیت های پژوهش         42

پیشنهادها 43