بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور سراب

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با  پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور سراب
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

تعداد صفحات : 82

حجم فایل (به کیلوبایت) : 102

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه  کارشناسی علوم تربیتی

گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی چند بخشی

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با  پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور سراب

 

 

مقدمه

موضوع شیوه های جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان و پیشرفت آموزشی آنها به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و کارایی نظام آموزشی در سه دهه اخیر به یکی از مهم ترین مباحث نظام آموزشی ما تبدیل شده است. به عبارتی در حال حاضر همه مسولان نظام آموزشی و بسیاری از دانشجویان گاه به نحوی با این معضل آموزشی درگیر هستند که تحقیقاتی که پژوهشگران انجام داده اند یا هم اکنون نیز انجام می دهند و بحث های فراوانی که روانشناسان، مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت در این راستا دارند، صرفاً به همین جهت است که شاید با شناخت مساله و کشف راه حل های اساسی ریشه این معضل برای همیشه خشکانده شود یا از بین برود. باید این مطلب مهم را در نظر داشت كه جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را به پیمایند.در توسعه آموزش ملاكها و فاكتورهای متعددی نقش دارند .مهمترین آن نظام ارزشیابی در آموزش می باشد .آموزش را می توان به عنوان فرایند كنش متقابل استاد و دانش آموز تعریف كرد كه به موجب آن تجارب مناسب یادگیری برای رسیدن دانشجویان به هدف های آموزش فراهم می شود . در آموزش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه های فرایند یاددهی ،یادگیری تلقی می شود كه در پایان دوره آموزشی برای جدا كردن دانشجویان  با توانایی یادگیری متفاوت به كار می رفت . امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی - یادگیری می داند كه همراه با آموزش و در ارتباط تنگا نتگ با آن ، به گونه ای مستمر انجام می گیرد و به جای تاكید بر طبقه بندی دانشجویان و مقایسه آنان با یكدیگر ، هدایت یادگیری آنان را مركز توجه خود قرار می دهد. تیپ شخصیتی به اشخاصی اشاره می کند که چندین صفت یا ویژگی مشترک دارند. در حالت غیر رسمی ممکن است خود شما در ارتباط با تیپ شخصیتی طبقاتی را در ذهن داشته باشید، مانند:تیپ مدیر، تیپ ورزشکار، تیپ مادرانه، تیپ سوسول و تیپ خوره ی تکنولوژی و غیره .اگر بخواهیم هر یک از این تیپ های غیر رسمی را تعریف کنیم، برای هر یک از ان ها مجموعه ای از ویژگی های متفاوت را در نظر خواهیم گرفت.در طول سالیان طولانی ، روان شناسان برای طبقه بندی شخصیت ها به انواع تیپ ها، روش های بسیاری را مطرح کرده اند . مثلا روان شناس سوئیسی کارل یونگ بر این باور بود که مردم یا درون گرا هستند و یا برون گرا. اشخاص برون گرا پررو و معاشرتی هستند و به بیرون خود توجه دارند.اما اشخاص درون گرا،خجالتی و تودار هستند. به طور کلی این طبقه بندی ها ناکافی هستند و نمی توانند تفاوت های شخصیتی را نشان بدهند. به همین دلیل درجه بندی مردم بر پایه فهرستی از ویژگی ها، در مقایسه با طبقه بندی ان ها به دو یا سه تیپ شخصیتی ، اطلاعات بیشتری را در اختیار می گذارد.همچنین یکی از متغیر های مهم در زمینه انگیزش , شخصیت فردی میباشد , شخصیت عامل مهمی در پیشرفت فرد محسوب میشود ( سید محمدی 1384)در پژوهش حاضر که رابطه بین تیپ ها شخصیتی درون گرا و برون گرا با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مطالعه شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه     1

بیان مسئله سوالهای پژوهش   3

اهمیت و ضرورت تحقیق      4

اهداف پژوهش       6

فرضیه پژوهش      7

تعاریف نظری وعملیاتی       7

تعاریف عملیاتی     8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه ای بر شخصیت         10

طبقه بندی تیپ های شخصیت            10

طبقه‌بندی کرچهر   10

طبقه پیک نیک     11

طبقه لپتوزوم یا استینک        11

طبقه آتلیتک         12

طبقه‌بندی شلدن      13

طبقه‌بندی شخصیت افراد با توجه به صفات        14

ویژگی های شخصیتی رفتاری تیپA    16

شخصیت Aدر مقابلB          17

شخصیت تیپAوبیماری های جسمی    18

بیماری های وابسته به شخصیت         20

عامل استرس در ایجاد بیماری های وحملات قلبی 22

واكنش پذیری سیستم قلبی عروقی وبیماری         24

سلامت افراد با الگوهای رفتاری آنان چه ارتباطی دارد؟      25

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی        27

تجربه استادان       33

آماده كردن درس و نمره دادن 33

مهارت ها 34

تحصیلات عمومی  34

تحصیلات در زمینه تعلیم و تربیت       35

سازمان و تسهیلات دانشگاه    40

دانشگاه ها  شهری و روستایی 42

آموزش از راه دور  44

پشیشنه تحقیق       48

 

فصل سوم : روش تحقیق

روش پژوهش        55

جامعه آماری         55

نمونه آماری و روش نمونه گیری        55

روش جمع آوری اطلاعات    56

ابزار پژوهش        56

روش تجزیه و تحلیل داده ها   58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول :آمار توصیفی       60

بخش دوم : آمار استنباطی     66

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 71

محدودیت های پژوهش         72

پیشنهادها 73

منابع      75