وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی

وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی
رشته تحصیلی : حقوق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 135

حجم فایل (به کیلوبایت) : 48

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4800 تومان

خرید و دانلود

 پایان نامه وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی 

 

فهرست مطالب بررسی وضعیت حقوقی کشتی ها در آب های داخلی به صورت زیر می باشد :

مقدمه

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریا ها

تحولات نگرش دولت ها به دریا ها

وضعیت حقوقی کشتی های خصوصی در آب های داخلی

صلاحیت قضایی دولت ساحلی

صلاحیت مدنی

صلاحیت کیفری

وضعیت حقوقی کشتی های دولتی

کشتی های جنگی

سایر کشتی های دولتی

مناطق پنجگانه دریایی

کشتی تجاری در زمان صلح

کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیر تجاری)

حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آب های داخلی

حقوق و تکالیف دولت ساحلی در دریای سرزمینی

مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یكی از رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های نوین جهان است كه نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت كه در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی كه جامعه ملل كمیته ای از كارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاكم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص كه مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشكی یك دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلكه مقصود آبهایی است كه بین قلمرو خشكی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ كه از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

 با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی كشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.