بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی نمونه دولتی دخترانه و پسرانه

بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی نمونه دولتی دخترانه و پسرانه
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 93

حجم فایل (به کیلوبایت) : 309

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15000 تومان

خرید و دانلود

 

پایان نامه  کارشناسی در رشته روانشناسی


بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی نمونه دولتی دخترانه و پسرانه سراب

مقدمه

یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت به ویژه متخصصان آموزش و پرورش قرار گرفته است بررسی ویژگی های شخصیتی دانش آموزان تیز هوش در ارتباط با خلاقیت میباشد . خلاقیت یکی از مفاهیم پیچیده مربوط به انسان است که ارائه تعریف روشن ،بدون ابهام ، دقیق و مورد پذیرش اکثر روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت از آن مشکل میباشد .به احاظ لغوی در زبان انگلیسی ، ریشه واژه خلاقیت کلمه لاتین create است که در فرهنگ واژگان به گونه های متفاوتی تعریف شده است . از جمله در فرهنگ واژگان ماکاری خلاقیت به معنای تکامل یا تخیلات فرد به شکل اختراع و ابداع معنا شده است . در فرهنگ وبستر ، خلاقیت توانایی با قدرت ایجاد محصول نوین ، از راه بکارگیری قدرت صور و تحلیل ذکر شده است ( بع نقل از هاریس 1998)

اکثر روانشناسان در این مطلب توافق دارند که خلاقیت به دست آورد های تازه و ارزشمند اشاره دارد (ویسبرگ 1992) ،( آیزنگ 2000) معتقد است خلاقیت فرایند روانی میباشد که منجر به حل مسئله ، ایده سازی ، مفهوم سازی ، ساختن اشکال هنری ، نظریه پردازی و تولیداتی میشود که بدیع و یکتا باشد . همچنین آمابیل (1989 ، ترجمه قاسم زاده و عظیمی 1377) عمل خلاق را عملی میدیند که دارای دو ضابطه تازگی و مناسب باشد به اعتقاد افروز (1386) بر این باور است که خلاقیت به معنای خاص آن به مثابه برترین ویژگی ذهنی انسان مولد و متفکر خود نشانی است از رشد متعادل و متعالی شخصیت و پاسخی است به نیاز همیشه انسان به شکافتن بن بست ها و راه یافتن به فراتر ها .

گیلفورد (1975) در مدل ساختار هوشی خود خلاقیت را متشکل از هشت عنصر اساسی حساسیت مساله ،سیالی،ایده های نوین ، انعطاف پذیری، هم نهادی ، تحلیل گری، پیچیدگی ، و ارزشیابی میداد . گاه نیز او از چهار عنصر نام میبرد که عبارت اند از :

سیالی : یعنی قدرت تولید ایده ها و جواب فراوان در یک جمله

انعطاف پذیری : یعنی توانایی لازم جهت تغییر جهت فکری یا توانایی تولید جواب متنوع

بسط: یعنی توجه به جزئیات وابسته به یک ایده

ابتکار : به معنای توانایی تولید محصولی نو و بدیع

 

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

 

مقدمه     11

تعریف موضوع     13

اهمیت و ضرورت موضوع   15

بیان مساله            16

اهداف تحقیق        17

سوالات تحقیق       18

فرضیه های تحقیق 18

تعاریف عملیاتی     19

تعریف خلاقیت      21

خلاقیت به عنوان یك تولید     23

خلاقیت بعنوان یك فرایند      23

خلاقیت بعنوان یك مهارت     24

خلاقیت به عنوان یكسری شرایط محیطی           24

موانع خلاقیت کودکان          25

چگونه خلاقیت كودكان را افزایش دهیم  28

الف - تقویت عناصر انگیزشی خلاقیت  29

ب – تقویت عناصر شخصیتی خلاقیت  36

1- اعتماد به نفس و اراده مستقل          36

گام اول – شناخت تواناییها و قابلیت خویش         37

گام دوم – راههای مقابله با مسائل        38

گام سوم – حق انتخاب و تصمیم گیری  38

2- پذیرش خطر و کسب تجربه           41

سایر روشهای پرورش خلاقیت            44

الف – خلاقیت تجسمی         44

1- نقاشی 45

ب - خلاقیت کلامی 45

1- نویسندگی        46

2- قصه گویی       47

3- شعرخوانی و سرود خوانی 47

ج – خلاقیت موسیقیایی        48

د- خلاقیت حرکتی  48

1- بازی  49

2- نمایش و تئاتر    50

ه – خلاقیت مکانیکی           50

1- کاردستی         50

مفهوم خلاقیت و نوآوری       51

کمالگرایی            52

علل و عوامل مؤثر بر كمال گرایی       52

ویژگیهای افراد كمال گرا      53

ابعاد كمال گرایی    54

درمان كمال گرایی  55

علل کمال گرایی    56

دور معیوب (سیکل معیوب) در روند کمال گرایی 58

تلاش (پشتکار) سالم            59

در مورد کمال گرایی چه باید کرد؟       60

پیشینه تحقیق در ایران         62

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    66

مقدمه     69

جامعه آماری         69

نمونه و روش نمونه گیری     69

ابزار تحقیق          70

پرسشنامه خلاقیت تورنس     70

روش تجزیه و تحلیل داده ها   71

بخش اول آمار توصیفی        73

مقدمه     84

نتیجه گیری          84

محدودیت ها         86

پیشنهادات            87

منابع      89