بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 68

حجم فایل (به کیلوبایت) : 77

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 17000 تومان

خرید و دانلود

 

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی 


بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل


مقدمه

در واقعیت امر ما دو ذهن داریم، یکی که فکر می کند و دیگری که احساس می کند. این دو راه متفاوت شناخت، در کنشی متقابل، حیات روانی ما را می سازند. ذهن خردگرا همان مقام درک و فهم است که به مدد آن قادر به تفکر و تعمق هستیم. ولی در کنار آن نظام دیگری نیز برای دانستن وجود دارد، نظامی تکانشی و قدرتمند و گهگاه غیرمنطقی، یعنی ذهن هیجانی. تقسیم ذهن به دو بخش هیجانی و خردگرا تقریبا مانند تمایزی است که عوام میان «قلب» و «سر» قائلند. احساس یقین حاصل از گواهی «قلبی» بر درست بودن چیزی، متفاوت با گواهی عقلی و تا حدودی عمیق تر از آن است. نسبت کنترل عقلانی ذهن بر بخش هیجانی آن روند یکنواختی دارد; هر چه احساس شدید تر باشد، ذهن هیجانی مسلط تر و ذهن خردگرا بی اثر تر می گردد. به نظر می رسد که این ترتیب، از امتیازی سرچشمه می گیرد که تکامل طی اعصار متمادی به احساسات و ادراک های شهودی ما داده است تا راهنمای پاسخ های آنی ما در موقعیت های مخاطره آمیز باشند; زیرا گاها لحظه ای تامل برای فکر کردن درباره کاری که باید انجام شود، ممکن است به قیمت از دست دادن زندگی ما تمام شود. این دو ذهن در اکثر موارد بسیار هماهنگ عمل می کنند اما با این وجود، دو ذهن خردگرا و هیجانی نیروهای نسبتا مستقل از هم هستند. عملکرد ذهن هیجانی بسیار سریع تر از ذهن خردگراست. ذهن هیجانی بدون آنکه حتی لحظه ای درنگ کند تا بررسی کند که چه می کند، مانند فنر از جا می جهد و دست به عمل می زند. نقطه تمایز ذهن هیجانی از واکنش سنجیده و تحلیل گرایانه ای که مشخصه ذهن اندیشمند است، سرعت عمل آن است. اعمالی که از ذهن هیجانی سرچشمه می گیرند با قطعیت شدید و مشخص همراهند که حاصل روش جاری و آسان گیر ذهن هیجانی در نگریستن به اطراف است که می تواند برای ذهن خردگرا کاملا مبهوت کننده باشد. پس از فرو نشستن گرد و غبار یا حتی در میانه راه متوجه می شویم که داریم از خود می پرسیم «راستی چرا آن کار را کردم؟» این سوال نشانه ای از آن است که ذهن خردگرا در حال آگاهی یافتن از آن لحظه است اما نه با سرعت ذهن هیجانی. از متداول ترین پاسخ های هیجانی سریع و نپخته، ازدواج های غلط است; چرا که در حالات هیجانی [1]ذهن انسان از تفکر منطقی خالی می شود و پس از فروکش کردن هیجان ها تازه می فهمیم که چه بلایی سر خود آورده ایم. ذهن هیجانی همانند یک شمشیر دولبه است; امتیاز بزرگ ذهن هیجانی در این نکته است که می تواند واقعیت هیجانی رادر یک لحظه دریابد (او از دست من عصبانی است، او دروغ می گوید، او فکر خطرناکی در کله دارد)، و دریک آن به قضاوتی شهودی دست بزند که به ما می گوید در مقابل چه کسی باید احتیاط کنیم، به چه کسی باید اعتماد کنیم و چه کسی درمانده است. ذهن هیجانی رادار ما برای اعلام خطر است. اگر ما (یا پیشینیان ما در طول دوران تکاملی) در برخی از این موارد منتظر ارزیابی عقل خردگرا می ماندیم نه تنها ممکن بود اشتباه کنیم، که حتی شاید زنده هم نمی ماندیم. اما همین ذهن هیجانی ممکن است دردسرساز شود; مشکل اینجاست که این برداشت ها و قضاوت های شهودی از آنجا که در یک لحظه صورت می گیرند ممکن است اشتباه یا گمراه کننده باشند. حال با این مقدمه بهتر می فهرست مطالب

فهرست  صفحه

هدف کلی. 15

هدف جزئی. 15

فرضیه های تحقیق. 15

تعاریف عملیاتی و مفاهیم. 15

هوش هیجانی. 18

هوش عقلی چیست؟. 20

هوش هیجانی چیست؟. 20

هوش هیجانی EQ و تفاوت آن با IQ.. 21

شناخت عواطف شخصی. 22

مدیریت عواطف و احساسات. 23

برانگیختن خود. 24

شناخت عواطف و احساسات دیگران. 24

مدیریت ارتباطات. 25

عوامل مؤثر در هوش هیجانی. 27

کاربردهای هوش هیجانی در زندگی. 28

عوامل مؤثر در هوش هیجانی. 29

یک. مهارت‌های درون‌فردی. 30

دو. مهارت‌های میان‌فردی:. 31

سه. سازگاری. 31

چهار .کنترل استرس. 32

پنج. خلق عمومی. 32

هوش هیجانی را چه طور می‌شود پرورش داد؟. 32

رابطه هوش هیجانی با شادکامی. 35

قابلیت‌های هوش هیجانی. 36

هوش هیجانی و مدیریت بازار. 37

سنجش هوش هیجانی. 39

ارتباط هیجان با هوش هیجانی. 39

تفاوت هوش شناختی با هوش هیجانی. 40

ضرورت آگاهی و رشد هوش هیجانی در آموزش پرورش. 41

تعاریف ابعاد هوش هیجانی. 43

سوابق پژوهش. 46

پژوهش های انجام یافته در داخل کشور. 46

پژوهش های انجام یافته در خارج کشور. 49

روش تحقیق. 52

متغیرهای تحقیق. 52

جامعه آماری. 52

حجم نمونه و روش نمونه گیری. 53

روش جمع آوری داده ها و ابزارهای آن. 53

ابزار پژوهش. 54

آزمون هوش هیجانی بار-آن. 54

روش تجزیه و تحلیل داده ها. 55

بحث نتیجه گیری. 61

محدودیت ها. 61

پیشنهادات. 62

منابع. 64