تحقیق ترانس جریان CT

تحقیق ترانس جریان CT
رشته تحصیلی : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 59

حجم فایل (به کیلوبایت) : 2329

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

پژوهش ترانس جریان CT

مقدمه

 

     برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میكنند .

 

       برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میكنند .

 

      بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه می یابند .

 

      تقاضاها برای كارایی و تراكم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشكار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزایش مییابد .

 

از طرفی پیشرفت اخیر تكنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری كه انتظار میرود به وسیله پیشرفت تكنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تكنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میكند .

 

      اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی كه طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

 

       بنابراین قوانین فوق الذكر برای اندازه گیری جریان DC  نیز صدق می كند .

 

      درنتیجه CT  های فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .

 

      بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الكتریكی و كنترل نویز القایی الكترومغناطیسی می باشد .

 

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول  - مقدمه ................................4

 

فصل دوم – CT  های نوری …………………………………………………………………………………..7

 

1-2 مزایای CT های نوری ……………………………………………………………………………………8

 

2- 2 انواع CT های نوری……………………………………………………………………………………..9

 

3-2 تجربه های جدید درباره كاربردهای حفاظتی ترانس جریان و ترانس ولتاژ نوری …..……………..10

 

4- 2دور نمای قبلی ……………….…………………………………………………………………………11

 

5-2 معرفی تكنولوژی جریان نوری و اندازه گیری LEA ………………….………………………………11

 

فصل سوم – نظریه فارادی و پاكلز…………………….……………………………………………………..12

 

1-3 مقدمه ……………….……………………………………………………………………………………13

 

2-3 عمل و VT نوری و اثر پاكلز …………….……………………………………………………………..15

 

3- 3 اثر فارادی ………………………………………………………………………………………………16

 

4-3 نظریه اثر فارادی ………….…………………………………………………………………………….17

 

5-3 تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..22

 

6-3 عملیات نوری …………………………………………………………………………………………..23

 

فصل چهارم – استانداردها ، تحلیل ، پاسخ گذرا …………………………………………………………..25

 

1-4 طرح استاندارد ………………………………………………………………………………………….26

 

2-4 ارائه پهنای باند مشخص و پاسخ گذرا ………………….……………………………………………27

 

3-4 آنالیز خطای بریكر – سیگنال جریان ( نتایج پروژه ) ………………………………………………..33

 

فصل پنجم – مقایسه ترانسهای اندازه گیری نوری با ترانسهای اندازه گیری معمولی ………..…………38

 

1-5 مقدمه ……………..……………………………………………………………………………………39

 

2-5 پروژه های فعال ……………..………………………………………………………………………  40

 

3-5 مقایسه خروجی های CT  اندازه گیر و CT  حفاظتی ……………………………………………… 47

 

4-5 تحریك راكتور شنت ……….……………………………………………………………………….. 50

 

5-5 از بین بردن خاصیت مغناطیسی راكتور شنت ………………….………………………………….. 53

 

6-5 تحریك خازن شنت ………………….……………………………………………………………… 55

 

7-5 عدم تحریك خازن شنت ………………..……………………………………………………………57

 

8-5 قابلیت اطمینان   ………………………………………………………………………………………60