پاورپوینت نظریه های رفتاری مدیریت آموزشی

پاورپوینت نظریه های رفتاری مدیریت آموزشی
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : pptx

تعداد صفحات : 30

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1067

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

نخستین بار در وصف پژوهشهای برلسون درباره رفتار  فرد و روابط انسانی بکار برده شد.

نظریه ها و پژوهشهای رفتاری که غالبا از دهه 1950 شکل گرفته اند در سه سطح طبقه بندی می شوند

1- رفتار فردی با موضوعاتی نظیر شخصیت تغییر یادگیری انگیزش و سبک رهبری

 2- رفتار گروهی با موضوعاتی مثل هنجارها الگوهای تعامل ،تعارض گروهی

 3- پویایی های سازمانی در کلیت آن با موضوعاتی نظیر: ساختار،تکنولوژی ،فرهنگ ،محیط و رهبری

سر فصلهای  پاورپوینت

نظریه های رفتاری

مبانی اولیه نظریه پردازی  در سازمان و مدیریت

نظریه های جدید

اصطلاح علم رفتاری

فرد و سازمان

نظریه تعادل یا موازنه

نظریه همسازی

سلسله مراتب نیازها

 نظریه های X وY

نظریه انگیزش بهداشت

ساختار و مدیریت

مدل نظام های مدیریت

سیستم1و4

سیستم2و3

متغیرهای علّی

متغیرهای میانجی

متغیرهای بازده

رفتار اجتماعی و فرایند مدیریت

تصمیم گیری در سازمان

گروه ها و سازمان

رهبری در سازمان

رهبری اقتضایی

رهبری تحولی

جو و فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی