پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتماد اجتماعی دانشجویان

پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتماد اجتماعی دانشجویان
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 83

حجم فایل (به کیلوبایت) : 99

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 20000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه  کارشناسی بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد اردبیل

مقدمه

 

یكی از دغدغه های عالمان اجتماعی و فیلسوفان از زمانهای گذشته تا به امروز موضوع ثبات یا تغییر در جوامع بشری بوده است . ثبات هر جامعه رابطه تنگاتنگی با انسجام اجتماعی دارد و انسجام هر جامعه را می توان در رابطه با عوامل و مجاری تغییر درك كرد . از عوامل مهم و موثر در انسجام و یكپارچگی جامعه وجود اعتماد است . پس زمانی كه اعتماد اجتماعی تحت تاثیر عوامل مختلف دچار فرسایش شود نظم و انسجام اجتماعی نیز دچار مخاطره می شود . " زیمبل " معتقد است كه بدون وجود اعتماد در بین افراد جامعه . آن جامعه فرو می پاشد  به باور " زیمبل " تعاملات انسانی بیش از دلایل عقلانی و ملاحظات شخصی از طریق اعتماد استمرار می یابد . در جوامع امروزی از جمله ایران كه شهر نشینی وجه غالب آن است . هر فردی در زندگی روزمره ناگزیر از تعامل زیادی از افراد است كه آنها را نمی شناسد اما بنا به ضروریات زندگی بخشی از آرامش و رفاه خود را به آنها می سپارد . هنگام مواجه شدن با موقعیت های مخاطره آمیز ما نیازمند اعتماد هستیم بنابر این در ذات اعتماد مخاطره نهفته است . زیرا در نبود مخاطره باید از اطمینان سخن بگوییم نه از اعتماد . اما به نظر می رسد اگر میزان مخاطره زیاد باشد اعتماد خدشه دار می شود و انسان ها دچار بی اعتمادی می گردند كاهش اعتماد اجتماعی در ایران در دهه های اخیر مساله ای است كه بسیاری از محققان از جمله " آزاد ارمكی " 1383 و كمالی 1383و شارع پور 1380 . رفیع پور 1378 مورد بررسی قرار داده اند در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل موثر و مرتبط با آن در بین دانشجویان پیام نور استان اردبیل می باشد .

روش تحقیق روش كمی و كیفی پیمایشی می باشد به این منظور 100 نفر از دانشجویان 18 تا 35 در حال تحصیل دانشگاه پیام نور اردبیل به طور تصادفی انتخاب و پرسش نامه در بین آنها توزیع گردیده است

 

فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه

 

بیان مسئله

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

 

اهداف پژوهش

 

فرضیه ها

 

تعاریف نظری و عملیاتی

 

ادبیات پیشینه نظری تحقیق :

 

نظریات فوكویاما

 

سطوح سرمایه اجتماعی

 

کارکرد های مثبت سرمایه اجتماعی

 

کارکردهای منفی سرمایه اجتماعی

 

مبانی نظری تحقیق

 

دیدگاه روان شناسی اجتماعی

 

دیدگاه نظریه بازی مجموع غیر صفر درباره اعتماد

 

دیدگاه مكتب مبادله درباره ی اعتماد

 

نظریه های كلان اعتماد اجتماعی :

 

نظریه های خرد اجتماعی

 

انواع اعتماد

 

سیر تاریخی مفهوم اعتماد

 

چارچوب نظری تحقیق

 

پیوندهای میان افراد

 

مدل تحقیق

 

روش تحقیق

 

نمونه روش نمونه گیری

 

روش اجرا

 

ابزار تحقیق

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

آمار توصیفی

 

آمار استنباطی

 

نتیجه گیری

 

محدودیت پژوهشی

 

پیشنهادات:

 

منابع