پایان نامه بررسی عوامل موثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان

پایان نامه بررسی عوامل موثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان
رشته تحصیلی : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 75

حجم فایل (به کیلوبایت) : 88

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15000 تومان

خرید و دانلود

 پایان نامه علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری

بررسی عوامل موثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان شهر اردبیل

مقدمه

 

بی گمان جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند است آنچه مسلم است تا به امروز به دلیل تفاوت اصول عقیدتی و معیارهای سنجش بر سر بسیاری از تعارضات و اختلافات تفاهم و توافق عمومی حاصل نشده است با این وصف تمام انسانها از هر قشر و قبیله نژاد و مذهب دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد.کودکان و نوجوانان هر جامعه آینده سازان آن جامعه به شمار می رود بنابراین مسایل آنان از جمله مسائلی است که باید توجه ویژه ای مبذول داشت.

طبعاً اگر اطفال به هر دلیل از ابعاد جسمانی و روانی و رفتاری به کمبود یا انحرافی مبتلا گردند .....باز پروری آنان مستلزم هزینه های مضاعفی خواهد بود.در واقع یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققینِ،جامعه شناسان،جرم شناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته،موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد که روز به روز هم گسترش بیشتر می یابد.بنابراین در طول سالهای گذشته مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفته اما با این حال کافی به نظر نمی رسد و انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه را طلب می کند.پس در تحقیق پیش رو سعی بر این است تا عوامل زمینه ساز بزهکاری را در میان کودکان و نوجوانان شهر اردبیل بررسی نماییم.  

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.. 9

طرح موضوع و تعریف آن.. 10

ضرورت واهمیت تحقی ق.. 11

الف) ضرورت و اهمیت نظری موضوع :.. 11

ب) ضرورت و اهمیت عملی موضوع :.. 12

اهداف تحقیق.. 14

بزهکاری.. 16

مقدمه.. 16

علل بزهکاری.. 28

بزهکاری نوجوانان.. 30

عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 33

تاثیر وسایل ارتباط جمعی.. 35

انواع بزهکاری.. 36

درمان بزهکاری.. 36

تئوریهایی راجع به بزهکاری.. 38

نظریه های روان شناختی بزهکاری.. 44

مکتب تبادل روانی.. 44

نظریه جامعه شناختی بزهکاری.. 45

نظریه همنشینی افتراقی ساترلند.. 45

نظریه برچسب.. 46

بی سامانی اجتماعی رابرت مرتون.. 46

بزهکاری در حقوق اسلامی.. 47

رویکرد پیوند افتراقی.. 48

رویکردهای التفاطی.. 50

پیشگیری از بزهکاری.. 51

درمان نوجوانان بزهکار.. 54

سوالات تحقیق.. 57

فرضیه های تحقیق.. 57

بین میزان تحصیلات والدین و بزهکاری کودکان و نوجوانان رابطه وجود دارد... 57

روش تحقیق.. 58

جامعه آماری.. 58

نمونه آماری.. 58

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 59

بخش اول آمار توصیفی.. 61

بحث و نتیجه گیری.. 69

محدودیت ها.. 70

پیشنهادات.. 71