پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی

پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی
رشته تحصیلی : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 17

حجم فایل (به کیلوبایت) : 156

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی 

اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی  S-1100

 بكار گرفته شده در شاخه های: 

nژئو شیمی

nژئوشیمی معدنی

nژئوشیمی آلی

nژئوشیمی اكتشافی

nژئوشیمی ایزوتوپی

nژئوشیمی زیست محیطی

nهیدرو ژئو شیمی