مقاله نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان مقاله نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 57 KB

تعداد صفحات : 14

بازدیدها : 274

برچسبها : سبک بدبینانه اضطراب امتحان رضایت از زندگی

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

مقاله نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان

دانلود مقاله بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

مقاله بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی دبیرستان های اردبیل می باشد.پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر 2000 نفر می باشد و نمونه آماری نیز شامل380 دانش آموز می باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های اضطراب امتحان اسپیل‌ برگر(1980)،مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان (MSLSS) و پرسشنامه سبک اسناد سیلگمن را تکمیل نمودند. برای تحلیل فرضیات از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک بدبینانه با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر 27/0 است.همچنین نتایج نشان داد که بین سبک بدبینانه با نگرانی و هیجان پذیری رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. ضریب همبستگی بین سبک بدبینانه با نگرانی برابر 31/0 و سبک بدبینانه با هیجان پذیری برابر 24/0 است.

همچنین بین سبک بدبینانه با رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر 15/0 است.همچنین نتایج نشان داد که بین سبک بدبینانه با رضایت از خانواده، دوستان و رضایت از خود رابطه منفی معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی بین سبک بدبینانه با رضایت از خانواده برابر 24/0،سبک بدبینانه با رضایت از دوستانبرابر 23/0 و سبک بدبینانه با رضایت از خود برابر 12/0 است.با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق در کل می توان گفت که سبک بدبینانه با اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و سبک بدبینانه اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان را پیش بینی می کند.

واژه های کلیدی: سبک بدبینانه، اضطراب امتحان، رضایت از زندگی، دانش آموزان

مقدمه:

بسیاری از معلمان و مربیان معتقدند که ویژگی های شخصیتی و متغیرهای روانشناختی همانند ویژگی های جسمانی نقش بسیار مهمی در موفقیت دانش آموزان دوره متوسطه دارند. وقتی ویژگی های جسمی افراد برابر است و افراد خواهان برنده شدن در یک رقابت علمی و ورزشی می باشند، آنهایی که کنترل ذهنی وروانی خوبی دارند معمولاً پیروزی را به دست می‌آورند. هر چند داشتن این ویژگی ها فقدان مهارت راجبران نمی کند، اما در یک رقابت تنگاتنگ می تواند باعث تفاوت بین برد و باخت شود.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام