پایان نامه بررسی تاثیر اشتغال مادران بر خود پنداره ی فرزندان در دبیرستانها

پایان نامه بررسی تاثیر اشتغال مادران بر خود پنداره ی فرزندان در دبیرستانها
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 101

حجم فایل (به کیلوبایت) : 118

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 25000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

بررسی تاثیر اشتغال مادران بر خود پنداره ی فرزندان در دبیرستانها

چكیده پژوهش :‌

اشتغال روز افزون زنان به كارهای خارج از منزل باعث شده كه ساختار خانواده دچار تغییر و تحول گردد ،‌ با توجه به نقش مادر در پی ریزی شخصیت كودك ، ممكن است عدم حضور مادران شاغل در خانه به عنوان یك عامل خانوادگی بر خود پنداری فرزندان تأثیر داشته باشد.هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اشتغال مادران بر خود پنداری فرزندان و ارائه راه بردهایی در جهت بهبود شرایط موجود است. پژوهشگر (4) فرضیه را مورد بررسی قرار داده است که به این شرح می باشد. میزان خود پنداری فرزندان مادران شاغل از فرزندان مادران غیر شاغل بالاتر است. میزان خود پنداری دختران دارای مادر شاغل از دختران دارای مادر غیر شاغل بالاتر است . میزان خود پنداری پسران دارای مادر شاغل از پسران دارای مادر غیرشاغل بالاتر است .میزان خود پنداری دختران دارای مادر شاغل از پسران دارای مادر غیر شاغل بالاتر است .

جامعه آماری ، كلیه دانش آموز مدارس دخترانه و پسرانه در شهرستان اردبیل كه در سال تحصیلی 90-89  در كلاس سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بوده اند كه از میان این جامعه تعداد 100 نفر دانش آموز دختر و پسر بعنوان گروه نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده اند . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیفی استفاده شده است . جهت توصیف داده ها از روشهای آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی ، درصد ،‌ میانگین انحراف استاندارد و نمودار ستونی استفاده شده است

مقدمه

 

  امروزبه علت پیچیده وتخصصی شدن  روابط تولید وگسترش جوامع صنعتی انگیزه شركت فعالانه زنان پا به پای مردان در صحنه های فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی بیشتر گردیده است. این امر  از این بابت است كه ضرورت زندگی آنان را واداشته همانند مردان به كار وتلاش بپردازند . همانگونه كه در گذشته های دور، زنان علاوه بر خانه داری وتربیت كودكان پا به پای مردان مشغول كار كشاورزی ودامپروری بودند و در اقتصاد خانواده نقش به سزائی را ایفا می كرداند، امروزه هم آنها را می توان در عرصه های مختلف اجتماعی مشغول به تلاش و فعالیت دید.

تاریخ زنان فرازهای مختلفی دارد كه نماینگر عمق حركت  تكاملی آن است خداوند سبحان، تمامی انسانها را خلیفه خویش بر روی زمین قرار داده و حركت در مسیر قرب  به خدا را به جنس خاصی محدود نكرده است . زنان مانند مردان دارای عقل و فكر واراده وشخصیت بوده واز نظر انسانیت تفاوتی با همدیگر ندارند. از نظر اسلام هر كدام از آنها دارای كمالات انسانی بیشتری  باشند، در پیشگاه الهی مقرب تر خواهندبود. پیامبر بزرگ اسلام(ص) ، برترین شخصیت جهان هستی می فرمایند:

تحصیل روزی حلال از راه كار وكسب،برتمام مسلمان ( اعم از زن و مرد واجب است ) این سخن با ارزش با تمام صراحت وگویایی،دلیل محكمی است كه نه تنها زن مانند مرد حق  فعالیت داشته  ومیتواند در تمام مسائل اقتصادی، در اجتماع به تلاش خودادامه دهد، بلكه گاهی بنا به وظیفه دینی این عمل واجب نیز می شود(بابازاده ، 1370 صفحات 357 ، 358 ).

فهرست مطالب

 

فصل اول

مقدمه.. 1

اهمیت وضرورت پژوهش.. 5

موضوع پژوهش.. 7

اهداف پژوهش.. 7

هدفهای ویژه.. 7

بیان مساله مورد پژوهش.. 7

فرضیه های پژوهش.. 8

فرضیات ویژه.. 8

تعاریف عملیاتی متغیرها واصطلاحات و واژگان.. 9

اشتغال.. 9

اشتغال مادر.. 9

خودپنداری.. 9

فصل دوم

تاریخچه اشتغال زنان در ایران.. 12

اشتغال مادر.. 16

اهمیت روابط مادر وكودك.. 17

اشتغال زنان در جهان.. 19

دیدگاه اسلام دربارة اشتغال زنان.. 21

انگیزه ها و عوامل اشتغال زنان.. 25

تأثیر اشتغال زنان بر خانواده.. 27

شخصیت.. 33

تكوین من.. 42

خود.. 44

خود ایده آل.. 46

نظریه راجرز.. 46

نظریة‌مازلو.. 50

نظریه آلپورت.. 51

پیشینه تحقیق.. 53

تحقیقات انجام شده در ایران.. 53

پژوهشهای انجام شده در سایر كشورها.. 60

فصل سوم

روش پژوهش.. 63

جا معه آماری.. 63

نمونه و روش نمونه گیری.. 63

روش نمونه گیری.. 64

ابزار اندازگیری.. 64

روش جمع آوری اطلاعات.. 65

فصل چهارم

الف)آمار توصیفی.. 68

بخش دوم آمار استنباطی.. 72

فصل پنجم

نتایج كلی پژوهش.. 76

عمده ترین نتایج این پژوهش عبارتند از.. 76

محدودیتهای پژوهش.. 78

پیشنهادهای پژوهش.. 79