پایان نامه بررسی مقایسه ای هوش هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان

پایان نامه بررسی مقایسه ای هوش هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 107

حجم فایل (به کیلوبایت) : 161

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 12000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی مقایسه ای هوش هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان

خلاصه پژوهش

پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان كار و خیابان و كودكان عادی شهر اردبیل كه سن آنها بین 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (1990) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی كرده كه شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی ادارة هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از روش مانوتینی یو كه روش های ناپاراستریك است استفاده شده و چون روش متقنی برای جمع نمرات كسب شده یافته نشد نمرات دو گروه در پنج حیطه با هم مقایسه شد. و در آخر تفاوت معناداری بین هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان دیده نشد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول 1

پرسش پژوهش 1

اهداف پژوهش: 1

متغیر پژوهش 1

تعریف نظری متغیرهای پژوهشی: 2

هدف پژوهش: 3

اهمیت موضوع پژوهش 4

فـصل دوم پیشـینه 5

دیدگاه مختلط هوش هیجانی (شخصیتی هیجانی اجتماعی) 18

مدل هوش هیجانی بار- آن 21

كودك خیابانی و پیشینه تاریخی آن: 25

پیشینه كودك خیابانی و كار 27

عوامل بروز پدیده كودك خیابانی 29

نظریه ها و دیدگاههای مبنی بر عوامل تعیین كننده كار كودكان 31

دیدگاه مندلوچ: 31

دیدگاه استرلینگ: 32

دیدگاه السون 33

دیدگاه فانیت: 33

فصل سوم 35

جامعه آماری: 36

روش اجرا 37

روش تجزیه وتحلیل: 38

فصل چهارم 39

فصل پنجم 45

بحث و نتیجه گیری: 46

پیشنهادات برای تحقیقات آتی 47

محدودیت های پژوهش 48

فهرست منابع 49

نمونه تست 51