پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 217 KB

تعداد صفحات : 111

بازدیدها : 427

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 17000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان

پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان

پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان

مقدمه

قرن بیست ویکم به عنوان قرن دانش معرف شده است .در این عصر، سرمایه اصلی جوامع، دانش، مهارت ونگرش منابع انسانی آن ها است. برای اینکه این سرمایه در خدمت سعادت جامعه باشد، به قابلیت های کارآفرینی نیاز است. در حال حاضر، توسعه کار آفرینی هسته اصلی برنامه های توسعه کشورها است. از این رو سرمایه گذاری در قابلیت های کار آفرینی منابع انسانی جایگاه ویژای دارد.

در واقع کار آفرینی فرایند تاسیس ویا توسعه کسب وکار، بر مبنای یک فکر وایده نو است، فرایندی که بتوان با استفاده از خلاقیت، عنصر جدیدی را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک وبه کار گیری دیگر عوامل به وجود آورد.

افراد کار آفرین و کسانی که از ویژگی های کار آفرینانه بهره مندند می توانند، در مسیر تحولات حرفه ای بیش کنشی عمل کنند، مسیر دگر گونی ها را بشناسند ونسبت به نیازهای جدید آگاهی یابند ودر راستای ایجاد مشاغل جدید نقش آفرین باشند.

دردنیای امروز، توان سازگاری واداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است وکسب این توانایی خود، مستلزم توجه سازمان به خلاقیت و نوآوری افراد است .

کار آفرینی طی سی سال گذشته به یک رفتار اجتماعی تبدیل شده، به طوری که امروزه   هدف بسیاری از کشورها، برنامه ریزی برای توسعه آن به عنوان یک تغییر اجتماعی است .ترویج کارآفرینی حداقل به دو دلیل، مساله اصلی سیاستگذاران است:"تاثیر اقتصادی"و"  دیدگاه کار آفرینان به عنوان تغییر رشد ونوآوری".

فهرست مطالب

عناوین                                                        صفحات

 

فصل اول- کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهداف تحقیق. 4

1-3-1- هدف کلی:. 4

1-3-2- اهداف جزئی:. 4

1-4- فرضیات تحقیق. 5

1-5- تعاریف نظری. 5

1-6- تعاریف عملیاتی. 8

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق. 9

2-1 مقدمه. 10

2-2- آموزش فنی و حرفه ای. 11

2-2-1- ابعاد عمده ویژگی های آموزش فنی و حرفه ای. 13

2-2-2- آموزش فنی وحرفه ای در نظام آموزشى كشور ما: 14

2-2-3- اهداف آموزش فنی و حرفه ای. 15

2-2-4 ضرورت توسعه ى آموزش هاى فنى و حرفه اى. 15

2-2-5- پیشینه آموزش فنی و حرفه ای. 16

2-2-6- عملکرد و کارآیی آموزش های فنی و حرفه ای. 20

2-2-7- درك مسئولان كشور از اهمیت آموز شهاى فنى و حرفه اى: 21

2-2-8- عمده ترین دلایل بازدارنده موفقیت برنامه های آموزش فنى و حرفه اى. 22

2-2-9- مشكل سرمایه گذارى در بخش آموزش فنى و حرفه اى: 22

2-3-  ضرورت ارتباط آموزش هاى فنى و حرفه اى و دنیای كار. 23

2-4- کارآفرینی و آموزش و پرورش. 25

2-5- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی. 26

2-6- اهمیت کارآفرینی. 29

2-7- انواع کارآفرینی. 32

2-8- کارآفرین کیست؟. 32

2-9- ویژگی های افراد کارآفرین. 34

2-10- رویکرد ویژگی های روان شناختی. 35

2-10-1-خلاقیت :. 38

2-10-2- استقلال طلبی:. 42

2-10-3- مخاطره پذیری:. 43

2-10-4- توفیق طلبی :. 44

2-10-5- عزم و اراده وپشتکار :. 46

2-10-6-  رویکرد ویژگی های رفتاری. 46

2-10-7- كارآفرینی در آمریكا. 47

2-10-8- کارآفرینی در ژاپن. 50

2-11- پیشینه تحقیق. 51

فصل سوم-ر وش شناسی تحقیق. 54

3-1 مقدمه. 55

3-2 روش تحقیق. 55

3-3 جامعه آماری. 55

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری. 56

3-5 ابزار تحقیق. 56

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 57

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها. 58

4-1- مقدمه. 59

4-2-  تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی. 59

4-3-  بررسی نرمالیته بودن داده های مربوط به متغیرهای پژوهش:   63

4-4-  تحلیل استنباطی فرضیات اصلی و فرعی پژوهش:. 63

4-5-  یافته های جانبی پژوهش:. 70

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری. 78

5-1- مقدمه. 79

5-2- خلاصه نتایج تحقیق. 79

5-2-1-فرضیه اصلی:. 79

5-2-2- فرضیه فرعی اول:. 79

5-2-3- فرضیه فرعی دوم:. 80

5-2-4- فرضیه فرعی سوم:. 81

5-2-5- فرضیه فرعی چهارم:. 81

5-2-6- فرضیه فرعی پنجم:. 82

5- 3- بحث و نتیجه گیری. 82

5-4- محدودیت های تحقیق. 86

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 86

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 87

منابع. 88

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام