کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک

کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک
رشته تحصیلی : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 69

حجم فایل (به کیلوبایت) : 105

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک

قسمتی از متن:

با توجه به ضوابط و مقررات اداره امور اقتصادی و دارایی روش محاسبه استهلاک بعضی دارایی ها نزولی است، ولی به جهت سهولت در محاسبات طرح، از روش مستقیم استفاده شده که شرح آن در جدول مربوطه آمده است.

12-7- هزینه تسهیلات مالی

هزینه تسهیلات مالی با توجه به مبلغ پیش بینی شده تسهیلات در سر فصل سرمایه ثابت با 14% سود سالیانه محاسبه گردیده و سایر فرضیات همانند مدت زمان مشارکت مدنی و فروش اقساطی و ... این تسهیلات در جدول مربوطه آمده است.

12-8- جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

با توجه به ضریب در نظر گرفته شده ثابت و متغییر برای هر کدام از عناوین هزینه تولید، میزان هینه های ثابت و متغیر تولید محاسبه شده که در جدول مربوطه آمده است.

13- برنامه فروش

با توجه به برنامه فروش پیش بینی شده برای طرح میزان درآمد حاصله از فروش محصولات در 5 سال اول بهره برداری به تفکیک در جدول مربوطه آمده است.

14- شاخص های اقتصادی طرح

با توجه به سرمایه گذاری های پیش بینی شده ، هزینه های تولید، مقدار تسهیلات بانکی و فروش پیش بینی شده برای طرح شاخصهای اقتصادی همانند نرخ بازدهی، مدت زمان برگشت سرمایه، درصد فروش در نقطه سربسر و ... در جدول مربوطه آمده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

خلاصه گزارش

مقدمه......................................................................................................................... 6

1-   خلاصه گزارش بررسی فنی......................................................................... 8

2-   خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح....................................... 11

3-   خلاصه بررسی مالی ................................................................................... 13

 

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

1-   مشخصات متقاضی...................................................................................... 19

1-1       شرکت...................................................................................................... 19

1-2       سهامداران............................................................................................... 19

1-3       مدیریت..................................................................................................... 19

1-4       کارکنان.................................................................................................... 20

2-   سابقه مالی شرکت....................................................................................... 20

 

بخش دوم – بررسی فنی

1-   هدف از اجرای طرح..................................................................................... 22

2-   ظرفیت و نحوه برآورد آن........................................................................... 22

3-   برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش..................................... 22

3-1- ظرفیت تولید............................................................................................. 22

4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید)................................................................. 23

4-1- تکنولوژی تولید........................................................................................ 23

4-2- روش تولید............................................................................................... 24

5- مواد اولیه طرح ............................................................................................ 26

6- کنترل کیفیت................................................................................................. 26

7- محیط زیست................................................................................................. 28

8- برنامه زمانبندی اجرای طرح........................................................................ 28

9- هزینه های ثابت طرح.................................................................................... 29

9-1- زمین........................................................................................................ 29

9-2- محوطه و ساختمان سازی....................................................................... 29

9-3- ماشین آلات و تجهیزات........................................................................... 30

9-4- تأسیسات.................................................................................................. 30

9-5- جدول وسایط حمل و نقل........................................................................ 31

9-6- ملزومات اداری........................................................................................ 31

9-7- هزینه پیش بینی نشده ............................................................................. 31

9-8- هزینه های قبل از بهره برداری............................................................... 31

10- سرمایه در گردش طرح............................................................................. 32

11- نحوه تأمین منابع مالی .............................................................................. 33

12- هزینه های تولید سالیانه............................................................................ 33

12-1- مواد اولیه.............................................................................................. 33

12-2- نیروی انسانی........................................................................................ 33

12-3- انرژی مصرفی...................................................................................... 33

12-4- هزینه نگهداری و تعمیرات..................................................................... 35

12-5- هزینه پیش بینی نشده تولید................................................................... 35

12-6- هزینه استهلاک...................................................................................... 35

12-7- هزینه تسهیلات مالی.............................................................................. 35

12-8- جدول هزینه های ثابت و متغییر تولید................................................... 36

13- برنامه فروش............................................................................................. 36

14- شاخص های اقتصادی طرح...................................................................... 36

 

بخش سوم – بررسی بازار

1-   مقدمه........................................................................................................... 37

2-   مشخصات محصول..................................................................................... 40

3-   عرضه.......................................................................................................... 40

3-1- تولیدات داخلی ......................................................................................... 40

4- محل تأمین و قیمت خرید مواد اولیه............................................................ 42

5- قیمت فروش محصولات............................................................................... 42

6- نتیجه گیری و پیشنهاد.................................................................................. 44

 

بخش چهارم – جداول مالی و محاسبات مالی طرح

 

بخش پنجم – مدارک ثبتی