کارآفرینی مطب پزشک

کارآفرینی مطب پزشک
رشته تحصیلی : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 47

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1311

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

کارآفرینی مطب پزشک


قسمتی از متن:

- جستجوی یك بیمار

1-جستجوی محدوده:جستجو بر اساس شماره پرونده ، نام ، نام خانوادگی و شماره بیمه

2-جستجوی كامل: جستجو بر اساس شماره پرونده ،  نام خانوادگی ، شماره بیمه ، نوع بیماری ، شماره شناسنامه ،ساعت مراجعه و تاریخ مراجعه

- تنظیم سیستم برای یك مطب

- تنظیمات شخصی سیستم

 

4- مطالعه ی امكان سنجی

امكان سنجی این سیستم را از سه نقطه نظر مورد بررسی قرار می دهیم.

4-1-  امكان سنجی عملیاتی

به منظور تسریع عملیات مربوط به امور یك مطب اعم از ثبت اطلاعات و رزرو وقت برای بیماران و نیز صرفه جویی در وقت پزشك و منشی  و پاسخگویی به تعداد بیشتری از بیماران این پروژه اجرا می شود همچنین منشی می تواند با محدود كردن جستجو بیمار  مورد نظر خود را از میان بیماران مراجعه كننده  به این مظب پیدا كند و پزشك هم می تواند  هنگام معاینه یك بیمار اطلاعات دقیق مربوط به آن بیمار را بخواهد.

4-2- امكان سنجی اقتصادی

با توجه به مكانیزه شدن سیستم نیاز به صرف وقت برای جستجوی دفتری و هزینه هایی مانند حمل و نقل نیست لذا این پروژه مقرون به صرفه است.

4-3- امكان سنجی تكنیكی

از لحاظ تكنیكی این پروژه با نرم افزار های  DELPHIكه یك نرم افزار برنامه نویسی قدرتمند است و بانك اطلاعاتی SQL server 2000 طراحی و پیاده سازی شده است.

4-4- امكان سنجی فرهنگی

امكانات آموزش و هزینه ی آموزش فراهم شده است.

 

5-    نتایج امكان سنجی:

با مكانیزه شدن این سیستم كار مطب به آسانی صورت می پذیرد و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه می باشد. همچنین از اشتباهات نوشتاری و پیچیدگی های دفتری نیز تا حدودی كاسته می شود.

 

تقسیم بندی كل سیستم:

1-        ورود اطلاعات بیمار

2-       ویرایش اطلاعات بیمار

3-      جستجوی بیمار با مشخصات مورد نظر

4-      گزارش گیری

5-      تنظیمات سیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی فرم تشكیل پرورنده موجود در سیستم:

 

بسمه تعالی

 

تاریخ تشكیل پرورنده:

شماره پرونده:

پزشك معالج:

مشخصات بیمار:

آقا / خانم ..................................نام پدر.......................شماره شناسنامه..................

 نوع بیمه.................. شماره بیمه..............................

نوع بیماری...................................................سابقه بیماری.....................................

آدرس منزل...................................شماره تلفن.................................................

شغل............................آدرس محل كار.............................شماره محل كار ...................

 

توضیحات:

..............................................................................