پایان نامه برون‌سپاری

پایان نامه برون‌سپاری
رشته تحصیلی : پژوهش های دانشگاهی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 26

حجم فایل (به کیلوبایت) : 122

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه برون‌سپاری

مقدمه

تصمیم برون‌سپاری یا تامین داخلی یک فعالیت، یکی از پیچیده‌ترین تصمیمات سازمانی به شمار می‌رود. اتخاذ این تصمیم، به عنوان بخش نخست فرایند برون‌سپاری، مستلزم شناسایی کلیه عوامل تاثیر‌گذار است. منافع برون‌سپاری از یک سو و خطرپذیری‌ها و موانع موجود از سوی دیگر بررسی همه جانبه و دقیق این تصمیم را اجتناب ناپذیر ساخته است.

در این بخش از گزارش با توجه به مطالعات گسترده‌ای که در پیشینه موضوع انجام گرفته، عوامل متعدد مؤثر بر تصمیم برون‌سپاری شناسایی شده، مدلی مفهومی برای تصمیم‌گیری ارائه شده است. در این مدل، عوامل موثر بر تصمیم برون‌سپاری از شش وجه مختلف نگریسته شده است.

قسمتی از متن:

1-1-        فرایندهای داخلی

این وجه بر چگونگی انجام داخلی فعالیت متمرکز است. نوع فنّاوری یا تجهیزات مورد استفاده و میزان وابستگی فعالیت مورد نظر با سایر فعالیت‌های سازمان در این وجه مورد بررسی قرار می‌گیرند. سوالاتی که باید به آنها پاسخ گفت عبارتند از:

  • برای انجام این فعالیت در داخل بانک تا چه حد از فنّاوری یا تجهیزات مهم و حیاتی استفاده می‌شود؟

در صورتی که بانک برای انجام فعالیت از فنّاوری‌ یا تجهیزاتی پیشرفته‌ای استفاده می‌کند که نقش بسزایی در ارائه مطلوب خدمات بانک دارند، تمایل کمی به برون‌‌سپاری فعالیت وجود دارد.

  • میزان وابستگی این فعالیت با سایر فعالیت‌های بانک چقدر است؟

میزان وابستگی به سایر فعالیت‌ها بر ماهیت اجرایی آن تاثیر گذار است. هرچه تعداد فعالیت‌هایی که از برون‌سپاری فعالیت تاثیر می‌پذیرند بیشتر باشد تمایل به برون‌سپاری کمتر می‌گردد.

  • میزان تکرار و حجم فعالیت چقدر است؟

در مواردی كه حجم فعالیتی در بانك به اندازه لازم برای تحقق صرفه جویی به مقیاس نیست، آن فعالیت برون سپاری می‌شود. به عبارت دیگر  شركت‌ها تمایل کمی به تامین داخلی فعالیت یا خدمتی دارند كه به ندرت انجام می‌شود.

  • اعمال کنترل بانک بر انجام فعالیت تا چه حد ضرورت دارد؟

در مواردی به دلیل اهمیت فعالیت كنترل كیفیت خدمت ارائه شده ضرورت بیشتری دارد. هر چه نیاز  به کنترل بیشتر باشد هزینه ‌های ناشی از آن نیز بیشتر می‌گردد. بدین ترتیب تمایل به برون‌سپاری کمتر می‌گردد.

  • انجام فعالیت تا چه حد در حوزه تخصصی فعالیت‌های بانک به شمار می‌رود؟

انجام برخی فعالیت‌ها در حوزه تخصصی سایر مؤسسات به شمار می‌رود. انجام داخلی چنین فعالیت‌هایی مستلزم سرمایه‌گذاری زیاد بر تجهیزات و دارایی‌هایی است که تنها برای انجام همان فعالیت‌ها کاربرد دارند. بنابراین هر چه فعالیت از حوزه فعالیت‌های تخصصی بانک دورتر باشد تمایل به برون‌سپاری ان افزایش می‌یابد.

1-2-       منابع انسانی

این وجه بر عوامل مرتبط به کارکنان همچون روحیه، انگیزه و آموزش آنها تمرکز دارد.

سؤالاتی که در این وجه باید پاسخ داده شوند عبارتند از:

  • با برون‌سپاری فعالیت تا چه حد امکان کاهش وفاداری و انگیزه کارکنان وجود دارد؟

برون‌سپاری معمولاً با ایجاد احساس عدم امنیت شغلی در کارکنان و اثر منفی بر روحیه، وفاداری و انگیزه شغلی آنها همراه است. هر چه این تاثیر بیشتر باشد تمایل به برون‌سپاری کمتر می‌شود.

  • با برون‌سپاری فعالیت، تا چه حد ممکن است کارکنان برای کار در بخش‌های جدیدی آموزش ببینند؟

در صورت امکان می‌توان کارکنانی را که فعالیت آنها برون‌سپاری می‌شود را برای احراز پست‌های جدید آموزش داد. این امر از اثرات منفی برون‌سپاری بر کارکنان می‌کاهد.

  • برای انجام این فعالیت در داخل بانک، تا چه حد مهارت‌ بالای نیروی انسانی وجود دارد؟

در مواردی که برای انجام داخلی فعالیت نیروی انسانی متخصص موجود است،‌ برون‌سپاری با مقاومت بیشتری از طرف کارکنان روبرو خواهد بود. در این حالت برون‌سپاری فعالیت با ریسک بیشتری همراه است.

1-3-      مالی

در این وجه به مقایسه هزینه تامین داخلی فعالیت در مقابل هزینه برون‌سپاری آن پرداخته می‌شود. هر قدر منافع حاصل از برون‌سپاری فعالیت بیشتر باشد، تمایل به برون‌سپاری بیشتر است. این وجه بطور کامل در مدل کمّی برون‌سپاری بیان می‌شود.