پایان نامه قهرمان پروری در رمان های سیمین دانشورن

پایان نامه قهرمان پروری در رمان های سیمین دانشورن
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 93

حجم فایل (به کیلوبایت) : 131

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه قهرمان پروری در رمان های سیمین دانشور

چکیده: درحماسه­ها و اسطوره­ها، قهرمان به معنی کسی است که ویژگی­هایی نیک، همراه با اعمال پهلوانی دارد و در داستان، شخصیّت مرکزی است که می­تواند شخصی خوب یا بد باشد. دوران حماسه­سرایی سر آمده است و قهرمانان داستان­ها، مطلق و عاری از عیب نیستند. امّا کهن­الگوهای اسطوره­ای، که کهن­الگوی قهرمان یکی از آن­هاست، در داستان­های معاصر وجود دارند و سختی­هایی که قهرمان رمان از سر می­گذراند، پیشتر در ماجراجویی­های قهرمانان اسطوره­ای تجسّم یافته است. در پژوهش حاضر، رمان­های سیمین دانشور، یعنی سَووشون، جزیره­ی سرگردانی و ساربان سرگردان، با توجه به تلاش نویسنده برای قهرمان­پروری، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این­جا منظور از قهرمان، شخصیّت مرکزی نیست، بلکه فردی است که ویژگی­هایش او را از مردم عادی جدا و به قهرمانان حماسه نزدیک می­کند. در سووشون، یک قهرمان به نام «یوسف» وجود دارد که یکّه­تاز عرصه­ی نبرد است. بسیاری از خصوصیّات قهرمانان حماسه را دارد و سرنوشتش داستان زندگی سیاوش، امام سوم شیعیان، یحیی تعمیددهنده و... را تداعی می­کند. وجود فلسفه­ی تکرار تاریخ در رمان، مرگ تراژیکی برای این قهرمان رقم می­زند. او می­میرد تا از خون ریخته­شده­ی او هزاران «یوسف» برویند. امّا در دو رمان دیگر، هر کسی بنا به موقعیّت خود می­تواند قهرمان باشد. قهرمانان این داستان که برخی از خصوصیّات قهرمانان حماسی را دارند، همگی در نوعی سرگردانی ایدئولوژیک به­سر می­برند. در خلال داستان نیز بعضی از چهره­های تاریخ ایران، در دوره­های مختلف تاریخی، به­عنوان قهرمان معرّفی می­شوند. با بررسی گفتار و رفتار قهرمانان رمان­های دانشور، مشخّص شد که این قهرمانان که همگی دارای نگاهی اصلاح­طلبانه هستند، همواره سایه­ای از شخصیّت­های واقعی، مخصوصاً جلال آ­ل­احمد را بر سر دارند.

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل اول(کلیات) ...................................................................................................................................... 1

 

1-1مقدمه .................................................................................................................................................. 2

 

1-2تعریف و تحدید موضوع ...................................................................................................................... 2

 

1-3بیان مسأله ............................................................................................................................................ 3

 

1-4فرضیات پژوهش .................................................................................................................................. 6

 

1-5ضرورت پژوهش ....................................................................................................................................... 6

 

1-6اهداف پژوهش ........................................................................................................................................... 7

 

1-7سؤالات پژوهش ......................................................................................................................................... 7

 

فصل دوم ...................................................................................................................................................8

 

2-1مبانی نظری .......................................................................................................................................... 8

 

2-1-1نیاز نویسنده به قهرمان ................................................................................................................................ 9

 

2-1-2اسطوره قهرمان ........................................................................................................................................... 10

 

2-1-3قهرمانان حماسی ....................................................................................................................................... 12

 

2-1-4حماسه و تراژدی ...................................................................................................................................... 13

 

2-1-5ویژگی­های حماسه .................................................................................................................................... 14

 

2-1-6اسطوره در رمان ........................................................................................................................................ 15

 

2-1-7حماسه و رمان .......................................................................................................................................... 16

 

2-1-8قهرمان در تاریخ ....................................................................................................................................... 18

 

2-1-9قهرمان مسأله­دار ........................................................................................................................................ 20

 

2-2تعاریف .................................................................................................................................................... 22

 

2-2-1قهرمان مرد، قهرمان زن .............................................................................................................................. 22

 

2-2-2ضدّقهرمان ................................................................................................................................................ 22

 

2-2-3شخصیّت .................................................................................................................................................. 23

 

2-2-4شخصیّت اصلی ......................................................................................................................................... 23

 

2-2-5قهرمان تراژدی .......................................................................................................................................... 23

 

2-2-6تراژدی............................................................................................................................................24

 

2-2-7حماسه ............................................................................................................................................. 24

 

2-2-8اسطوره .......................................................................................................................................................... 24

 

2-2-9کهن­الگو ......................................................................................................................................................... 25

 

2-2-10توتم ............................................................................................................................................................. 25

 

2-2-11پروتوتیپ ............................................................................................................................................... 25

 

2-2-12رمان ............................................................................................................................................................ 26

 

2-2-12-1رمان اجتماعی ......................................................................................................................................... 26

 

2-2-12-2رمان تاریخی............................................................................................................................................ 27

 

2-2-12-3رمان سیاسی ............................................................................................................................................ 27

 

2-2-13مدرنیسم ...................................................................................................................................................... 27

 

2-2-14پست­مدرنیسم .............................................................................................................................................. 27

 

2-2-15مارکسیسم ................................................................................................................................................... 28

 

2-2-16سوسیالیسم ................................................................................................................................................. 28

 

2-2-17کمونیسم ...................................................................................................................................................... 29

 

2-3پیشینه­ی پژوهش ................................................................................................................................................ 29

 

2-4روش اجرای طرح .............................................................................................................................................. 31

 

فصل سوم ................................................................................................................................................................. 32

 

3-1خلاصه­ی رمان سووشون .................................................................................................................................. 33

 

3-2فضای جنوب کشور در رمان سووشون ............................................................................................................ 33

 

3-3ویژگی­های حماسی سووشون .......................................................................................................................... 34

 

3-4ویژگی­های قهرمانی یوسف در سووشون .......................................................................................................... 35

 

3-5اوصاف حماسی دیگر رمان ................................................................................................................................ 39

 

3-6نقش پروتوتیپ­ها در سووشون .................................................................................................................... 40

 

3-7آمیختگی قهرمانان اساطیری، تاریخی و مذهبی در سووشون ............................................................................ 44

 

3-8خلاصه­ی رمان­های جزیره­ی سرگردانی و ساربان سرگردان ............................................................................. 46

 

3-9اوضاع جامعه در جزیره­ی سرگردانی و ساربان سرگردان و نیاز به وجود قهرمان ............................................. 47

 

3-10قهرمانان رمان .................................................................................................................................................. 51

 

3-10-1مراد ............................................................................................................................................................. 51

 

3-10-2مرتضی ............................................................................................................................................... 53

 

3-10-3سلیم ..................................................................................................................................................... 54

 

3-10-4هستی ..................................................................................................................................................... 55

 

3-10-5فرخنده ...................................................................................................................................................... 57

 

3-10-6محمّد مصدّق ........................................................................................................................................ 57

 

3-10-7خلیل ملکی ................................................................................................................................................. 60

 

3-10-8جلال آل­احمد .......................................................................................................................................... 64

 

3-10-9علی شریعتی ......................................................................................................................................... 67

 

3-10-10سیّد احمد­ فردید .................................................................................................................................... 68

 

3-10-11قائم­مقام فراهانی و امیرکبیر ................................................................................................................ 69

 

3-10-12بابک خرّمدین ..................................................................................................................................... 69

 

3-10-13حمید عنایت و محسن مقدّم .................................................................................................................. 70

 

3-10-14خسرو گلسرخی .............................................................................................................................. 71

 

3-10-15فیدل کاسترو و چه­گوارا ........................................................................................................................ 71

 

3-11ویژگی­های حماسی جزیره­ی سرگردانی و ساربان سرگردان ........................................................................ 72

 

3-12نسبی­گرایی نویسنده ................................................................................................................................... 73

 

فصل چهارم ............................................................................................................................................................. 75

 

4-1نتیجه­گیری ........................................................................................................................................................ 76

 

4-2پیشنهادها .......................................................................................................................................................... 77

 

4-3منابع و مآخذ ..................................................................................................................................................... 78

 

چکیده انگلیسی