پایان نامه بررسی مدگرایی پایان نامه بررسی مدگرایی

دسته : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 52 KB

تعداد صفحات : 85

بازدیدها : 393

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی مدگرایی

پایان نامه بررسی مدگرایی

پایان نامه بررسی مدگرایی 

مقدمه

مد گرایی حاصل زندگی انسان معاصرنیست بلكه درتمام دوران زندگی بشربوده وهست.اما اگراین پدیده درهردوره ای ازتاریخ اگاهانه وبا گزینش انتخاب وبا توجه به فرهنگ وچارچوب های فكری واعتقادی جامعه صورت بگیرد نه تنها موجب پیدایش نارسایی های فرهنگی واجتماعی نشده بلكه به عنوان یك دستاورد اجتماعی به نوبه خود به رشد وتعالی فرهنگ وتمدن انان كمك های زیادی نموده وزمینه اراستگی مناسب زندگی را فراهم می كند.درواقع مد گرایی مثبت به معنای اقتباس ازپیشرفت های اجتماعی و به كاربردن دستاوردهای مثبت دیگران ضمن بر طرف ساختن زشتی ها و كاستی ها ازدچارشدن زندگی به یكنواختی خسته كننده پیش گیری  كرده وروزبه روز به استحكام بیشتر پایه های زندگی دسته جمعی كمك می كند.اما باید مراقب بود كه این فرایند ازحا لت طبیعی خارج نشود زیراهمه ی استعدادهای فطری اگرازحالت طبیعی خارج شود جنبه ی انحرافی پیدا كرده واثارسویی به بارمی اورد.اما جوانان (دانشجویان) بنا به مقتضیات سنی و نیازهای گوناگونی كه دارند و بسته به محیط هایی كه دران قرارمی گیرند دربرخی قلمروها همچون لباس وارایش بیشتراز دیگران درمعرض جریان مد گرایی قرارمی گیرند وچون مد در بسترزمان درحال دگرگونی است افراد سنین جوانتررا بیشترمی طلبد چون وقت ازادتری دارند و می توانند پا به پای مد حركت كنند.درك عمومی ما از واژه مدعموما به طرزلباس پوشیدن محدود می شود،اما واقعیت این است كه مد می تواند شامل موارد گوناگونی اززندگی  روزمره باشد.موضوعاتی از قبیل: نحوه انتخاب موسیقی،ارایش،چیدن دكوراسیون منزل، اتومبیل و حتی حرفه و كار.البته نباید به مقابله با مد بپردازیم  بلكه بهتراست به پرورش و تقویت وجوه مثبت ان دقت كنیم تا درسایه این اتفاق جنبه های منفی ان كم رنگ ترشود وجای خود را به جنبه های مثبت دهند. به هرحال هدف ازارائه این تحقیق  تحلیل پدیده اجتماعی مد است كه سال ها مردم نقاط مختلف جهان را به خود مشغول كرده است و بیشترسعی كردم به میزان تا ثیرپذیری ازفرهنگ بیگانه درزمینه ی مد لباس،ارایش وموسیقی دربین دانشجویان بپردازم.  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول:كلیات پژوهش

1ـمقدمه............................................................................................................ 2         

2 ـ بیان مسئله تحقیق ......................................................................................... 4    

3- ضرورت واهمیت تحقیق ................................................................................ 6

4 ـ اهداف پژوهش .......................................................................................... 7

5 ـ قلمرو زمانی ومكانی تحقیق........................................................................... 8

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش.

1ـ پیشینه تحقیق.................................................................................................. 10

2 ـ تعریف مد.................................................................................................... 12

3 ـتعریف فرهنگ............................................................................................... 13

4 ـ هویت فرهنگی.............................................................................................. 13

5 ـ نشانه شناسی وفرهنگ مادی........................................................................... 15

6 ـ فرهنگ پذیری.............................................................................................. 16

7 ـ تهاجم فرهنگی.............................................................................................. 17

8 ـ پیشینه ی تهاجم فرهنگی و مدگرایی............................................................... 19

9 ـ سن.............................................................................................................. 22

10 ـ پوشاك....................................................................................................... 23

11 ـ وسایل ارتباط جمعی................................................................................... 24

12 ـ كامپیوتر واینترنت........................................................................................ 26

13 ـ موسیقی...................................................................................................... 27

14 ـ حكومت..................................................................................................... 28

15 ـ محل سكونت............................................................................................. 30

16 ـ نظریه های مد............................................................................................. 31

1ـ16 آبراهام مازلو.............................................................................................. 31

2ـ16 گئورگ زیمل............................................................................................ 31

3ـ16 هربرت اسپنسر.......................................................................................... 32

4 ـ16 هومنز...................................................................................................... 32

5 ـ16 كارل ماركس............................................................................................ 32

17 ـ چهارچوب نظری (كاركردگرایی)................................................................. 34

18 ـ فرضیه های تحقیق...................................................................................... 36

19 ـ تعریف عملی ونظری متغر های تحقیق......................................................... 37

1ـ19 تعریف نظری متغیرهای وابسته.................................................................... 37

2ـ19 تعریف نظری متغیرهای مستقل................................................................... 38

3ـ19 تعریف عملی متغیرهای وابسته.................................................................... 40

4ـ19 تعریف عملی متغیرهای مستقل................................................................... 42

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

1 ـ جامعه اماری................................................................................................. 44

2 ـ حجم نمونه................................................................................................... 44

3 ـ روش تحقیق................................................................................................. 44

4 ـ ابزار جمع اوری داده ها................................................................................. 46

1ـ4 پرسشنامه ................................................................................................... 46

2 ـ4 مصاحبه...................................................................................................... 46

3 ـ4 اسناد ومدارك............................................................................................. 47

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

1 ـمقدمه............................................................................................................ 49

2 ـ تجزیه و تحلیل توصیفی................................................................................. 50

3 ـ تجزیه وتحلیل استنباطی ................................................................................ 69

فصل پنجم :نتایج تحقیق

1 ـ بیان پیشنهادات و راهكارهای راهبردی تحقیق.................................................. 79

2 ـ بیان محدودیت های تحقیق ........................................................................... 80

منابع................................................................................................................... 81

ضمائم و پیوست ها............................................................................................. 82

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله بررسی ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮگ ﻭﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎ

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

پروپوزال بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر نشاط اجتماعی شهروندان شهرستان شوش در سال 1392

نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام