کارافرینی خدمات و تعمیر موبایل

کارافرینی خدمات و تعمیر موبایل
رشته تحصیلی : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 13

حجم فایل (به کیلوبایت) : 347

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 1000 تومان

خرید و دانلود

کارافرینی خدمات و تعمیر موبایل

شرح کامل با درنظر گرفتن سود و زیانهای احتمالی

و جداول نیاز و پیشنیاز و برآورد کامل هزینه بهمراه قیمت همه دستگاهها 

تشریح طرح

محل اجرا 

شاخصهای اقتصادی

سرمایه گذاری ثابت طرح

تجهیزات فنی

لوازم اداری رفاهی

هزینه های مقدماتی و....