پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه علم و صنعت

پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه علم و صنعت
رشته تحصیلی : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 111

حجم فایل (به کیلوبایت) : 2280

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه علم و صنعت

فهرست مطالب

فصل اول ( کلیات پژوهش)
مقدمه 
بیان مسئله 
اهداف پژوهش 
ضرورت و اهمیت پژوهش 
فرضیه پژوهش 
تعریف متغیر ها 
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات

فصل دوم ( ادبیات و پیشینه پژوهش )
تاریخچه تعاریف رضایت شغلی 
ابعاد رضایت شغلی 
تعریف شغل 
تعریف رضایت شغلی 
عوامل موثر در انتخاب شغل 
۱-۲ وضع جسمانی 
۲-۲ استعداد 
۳-۲ رغبت 
۴-۲ امکانات فردی ـ اجتماعی 
عوامل موثر بر رضایت شغلی 
پیامد های رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 
علل اساسی رضایت از شغل 
مفاهیم انتخاب شغل 
۱-۲ تصادفی یا اصولی بودن انتخاب شغل 
۲-۲ آگاهانه یا نا آگاهانه بودن اتنخاب شغل 
۳-۲ عقلانی یا عاطفی بودن انتخاب 
۴-۲ آنی یا تکاملی بودن انتخاب 
تقسیم بندی ویلیامسون 
نظریه های تصمیم گیری 
تقسیم بندی کراتیز 
۲-۱ نظریه های غیردولتی انتخاب شغل و حرفه 
۲-۲ نظریه های روانی انتخاب شغل و حرفه 
۳-۲ نظریه های عمومی اتنخاب شغل و حرفه 
نظریه سوپر 
نظریه روان کاوی 
نظریه بوهلر 
نظریه کنیز برگ 
نظریه آنارو 
نظریه جان هالند 
علل و انگیزه های پرخاشگری 
عوامل تعیین کننده پرخاشگری 
هنجاری بودن پرخاشگری 
ابزار پرخاشگری 
آیا پرخاشگری همواره زیان آور است یا فایده ای هم دارد ؟ 
خلاصه عوامل مربوط به خشنودی شغلی 
نا خشنودی شغلی و پر خاشگری 
فرضیه نا کامی ــ پر خاشگری 
نظریه های خشنودی شغلی 
نظریه گروه مرجع 
نظریه انگیزشی ــ بهداشتی هرزبرگ 
همبسته های خشنودی شغلی 
عوامل مرتبط با رضایت شغلی 
نظریه های سازش شغلی 
نظریه خصیصه و عامل 
نظریه روان پویایی 
نظریه رشدی 
انگیزش 
نظریه نیاز های آشکار 
نظریه های انگیزش شغلی 
نظریه عقلی و استدلالی 
تحقیقات انجام شده در ایران 
تحقیقات انجام شده خارج از ایران

فصل سوم ( روش پژوهش)
مقدمه 
جامعه پژوهش 
نمونه و روش نمونه گیری 
ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات 
روش نمره گذاری 
طرح تحقیق 
روش جمع آوری داده ها

فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه 
توصیف آماری 
تحلیل آماری

فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )
مقدمه 
نتیجه گیری 
محدودیت های پژوهش 
پیشنهادات پژوهش

پیوست ها
پیوست یکم : پرسش نامه خشنودی شغلی ( JDI ) 
پیوست دوم : پرسش نامه پرخاشگری ( SCL-90) 
پیوست سوم : فهرست منابع

مقدمه :

خشنودی شغلی از عوامل مهمی است که باید در توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد ، مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جوامع به جوامع صنعتی تاثیر انکار ناپذیری داشته است.
هر فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تامین نیاز های مادی ازنظر روانی نیز او را ارضا نماید. بدین لحاظ برای نیل به این هدف یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب مطالعه فردی و بررسی خصوصیات آن ها لازم و ضروری است. در غیر این صورت با سپردن مشاغل به افرادی که یا علاقه ای به انجام شغل مورد نظر ندارد و یا فاقد خشنودی شغلی لازم برای انجام آن هستند علاوه بر آن که فردی ناشایست بر سر کار گمارده می شود بلکه موجب تغییر در سطح پرخاشگری نیز می گردد.
در جامعه صنعتی بر خلاف جوامع سنتی هیچگاه مشاغل افراد از قبل تعیین شده نیست بلکه رغبت ها ، توانایی ها ، استعداد ها و نیاز های شغلی جامعه تعیین کننده آینده فرد می باشند هر فردی باید از بازار کار مطلع بوده و با مؤسسات استخدام کننده و نحوه استخدام آن ها آشنا باشد.