پایان نامه تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی

پایان نامه تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی
رشته تحصیلی : تاریخ

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 110

حجم فایل (به کیلوبایت) : 56

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی

«پیشگفتار»

در اصطلاح نوسنگی یعنی دوره انتقال از گرد آوردی شکار به تولید غذا می باشد، دوره ای که بشر دچار تحول و دگرگونی در فناوری تولید غذا(کشاورزی) ، معماری ، تولید سفال، اهلی سازنده، شد ، که این روند را می توان در گستره هلال حاصلخیز جست.

به دلیل نامناسبی شرایط زیست محیطی منطقه، ناامنیتی را برای بقای زیست به وجود آورد که این عامل نیازی را  می طلبید تا بشر این چالش ها را پر کند و در مضیقه قرار گرفتن محتیاجات زندگی، مسبب یکسری ابداعاتی شد که این تحولات را می توان از دوره فراپارینه سنگی پیدا کرد که با تجربه اندوزی که بشر کرده بود توانست زمینه یکسری از تحولات شود.با توجه به مطالعاتی که باستان شناسان بر روی گرده های دریاچه زریبار در کرمانشاه انجام داده اند شرایط دما و بارش نوسنگی را مطلوب عنوان کرده اند به طوری که شرایط برای کشاورزی اولیه فراهم بود و تمام محوطه های نو سنگی زاگرس در کنار منابع آب و زمینهای قابل کشت و دسترسی به حیوانات وحشی واقع شده اند که تعداد شان کم و پراکنده اند استقرار معمولی این دوره 50 تا 100 نفر ساکن را در بر می گیرد که یا در درون ارودگاه چوبی یا خانه های چاله ای و بعداً در خانه های چینه ای / خشتی زندگی می کردند.

در دوره نوسنگی آغازین 8500-9500 ق.م می توان محوطه های استقراری موقتی را بر فراز دامنه ها دید که با معماری حفره ای (کلبه ای ) یا پناهگاه چوبی با اقتصاد معیشتی کشاورزی دیمی و شکار  و گرد آوری نباتات و حیوانات وحشی عنوان کرد که در این شرایط آب و هوا به صورت پر باران بوده که شرایط کشت و زرع را فراهم کرده بود.

فهرست مطالب

1-   پیشگفتار..................................................................................................... 3

2-   مقدمه .................................................................................................... 6

3-   محیط زیست در مناطق كوهستانی زاگرس در غرب ایران .................................... 9

4-   دشت دهلران .............................................................................................. 13

5-   تپه بزمرده ................................................................................................. 15

6-   منطقه كنكاور در زاگرس مركزی .................................................................... 19

7-   تپه گنج دره......................................................................................................................... 20

8-   تپه آسیاب ......................................................................................................................... 24

9-   تپه گوران ........................................................................................................................... 26

10-  اوضاع جغرافیایی بین النهرین ....................................................................................... 29

11-  پیشینه مطالعاتی عراق .................................................................................................... 32

12-  زاوی شمی شانیدر ......................................................................................................... 34

13-  كریم شهیر ...................................................................................................................... 39

14-  جارمو ........................................................................................................................... 40

15-  اهلی سازی گیاهان .......................................................................................................... 44

16-  اهلی سازی حیوانات ....................................................................................................... 51

17-  تغییرات آب و هوا در دوره نوسنگی ............................................................................. 56

18-  سیر تغییر و تحولات در دوران نوسنگی........................................................................ 57

19-  معماری ............................................................................................................................ 74

20-  پیكرك .............................................................................................................................. 85

21-  تجارت ابسیدین .............................................................................................................. 90

22- نتیجه ......................................................................................................................... 97

23- عكس.......................................................................................................................... 100      

24- گاهنگاری................................................................................................................... 112

25- منابع.......................................................................................................................... 122