بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران

دسته : علوم پزشکی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1769 KB

تعداد صفحات : 53

بازدیدها : 196

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران

چكیده

مقدمه : پاركینسون بیماریی است كه باعث ایجاد اختلالات حركتی می‌گردد. علت این بیماری كاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل كولین) در سیستم دو پامینرژ یك نیگر و استر یاتال می‌باشد. در مطالعات اخیر دیده شده كه با درمان عفونت هیلكوباكتر پیلوری جذب لوودو پا بیشتر شده و نتیجه درمان بهتر شده است.

مواد و روشها : این مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفری به عنوان گروه مورد (مبتلا به پاركینسون) و شاهد (غیر مبتلا به پاركینسون) تقسیم شدند و تست آنتی بادی IgGهلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد.

یافته‌ها : میانگین سن افراد پاركینسون 60  سال و غیر پاركینسونی 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتی بادی مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتی بادی منفی داشتند. در افراد غیر مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتی بادی مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتی بادی منفی داشتند.

نتیجه : در این مطالعة ارتباطی بین وجود عفونت قبلی هلیكو باكتر پیلوری در بیماران پاركینسونی و افراد غیر پاركینسونی یافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد میگردد.

فهرست مندرجات:

فصل اول:مقدمه........................................................10

بیان مساله.........................................................................................................................11

اهداف وفرضیات.................................................................................................................12

فصل دوم:بازنگری منابع واطلاعات موجود ..........................14    

بیماری پارکینسون................................................................................................................15

اتیولوژی...........................................................................................................................15

پاتولوژی...........................................................................................................................16

پاتوژنز.............................................................................................................................17

درمان...............................................................................................................................19

هلیکو باکتر پیلوری...............................................................................................................21

مروری بر دیگر مقالات..........................................................................................................23

. فصل سوم:مواد وروشها..............................................24

نوع مظالعه........................................................................................................................25

تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه.....................................................................26

معیار های پذیرش  و عدم  پذیرش.............................................................................................27

نوع پژوهش  و روش  انجام  کار..............................................................................................28

فصل چهارم :یافته ها.................................................29

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری.......................................39

منابع..................................................................45

ضمایم................................................................53

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پروژه بانک اطلاعاتی شرح سیستم داروخانه

تحقیق وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی

تکنولوژی تله مدیسین و دستگاه های مرتبط با آن

استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی (Largescale tonguesole)

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام