پایان نامه میزان رعایت اصول برنامه ریزی منابع انسانی در اداره آموزش و پرورش

پایان نامه میزان رعایت اصول برنامه ریزی منابع انسانی در اداره آموزش و پرورش
رشته تحصیلی : پژوهش های دانشگاهی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 30

حجم فایل (به کیلوبایت) : 119

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 20000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه میزان رعایت اصول برنامه ریزی منابع انسانی در اداره آموزش و پرورش

 

چکیده:

نیروی انسانی هر سازمان مهمترین منبع استراتژیک آن سازمان است و توانایی برنامه ریزی صحیح منابع انسانی قابلیت سازمان را در جذب،نگهداری و افزایش کارایی کارکنان سازمان نشان می دهد.لذا در مقاله حاضر قصد بررسی میزان رعایت اصول برنامه ریزی منابع انسانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان تکاب را داریم.جامعه آماری کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان تکاب می باشند .که از این تعداد 15 نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند و به عنوان نمونه تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند،که از این تعداد 11 کارمند و 4 مدیر در نمونه موجود می باشد.ابزار  گرد آوری داده ها پرسشنامه 39 سوالی محقق ساخته بود که در بردارنده سه گزینه بله،خیر وتاحدودی که ه میزان رعایت اصول برنامه ریزی نیروی انسانی از نظر اعضای نمونه را مورد بررسی قرار می داد.جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی: فراوانی ،درصد فراوانی،میانگین و انحراف استاندارد و در تحلیل استنباطی از آزمونهای تی تک نمونه ایی و تی مستقل استفاده شد.نتایج تحقیق حاکی از آنست که: میانگین سازمان از ارزش مد نظر ما بالاتر می باشد و با توجه به جدول تفسیر آزمون می توان گفت سازمان از لحاظ رعایت برنامه ریزی منابع انسانی در سطح خوب قرار دارد  و همچنین بین  نظرات دو گروه مدیران و کارمندان از لحاظ رعایت برنامه ریزی منابع انسانی تفاوت معنادار وجود دارد

 

کلید واژه ها:

منابع انسانی ، اصول برنامه ریزی منابع  انسانی

مقدمه و بیان مسئله:

نیروی انسانی گرانبهاترین منبع سازمانی برای شکوفا سازی استعدادها و دستیابی مستمر به عملکرد عالی محسوب می شود."امروزه فشار رقابت جهانی و تغیرات اجتماعی به نوعی انقلاب در مدیریت منابع انسانی منجر شده است که انواع سازمانها را تحت شعاع خود قرار می دهد.نکته قابل تامل آن است که تحولات ناشی از این انقلاب استمرار دارند و واقعا وضع موجود را تحت تاثیر قرار می دهند.(nancy.i.perry 1998 ) مدیریت منابع انسانی اصطلاحی برای توضیح گسترهای از فعالیتهای متنوع،شامل جذب،نگهداری و پرورش نیروی کار با استعداد و پرانرزی  مدیریت منابع انسانی بر مسئولیت مدیران برای تجهیز سازمان با کارکنان توانمند و حصول اطمینان از مطلوبیت به کار گیری استعدادهای آنان دلالت دارد.(رضائیان،1380).

مدیریت منابع انسانی در دهه 1980 ظهور كرد و توسط طرفداران آن به عنوان فصل جدیدی در مدیریت نیروی انسانی تكامل یافت . اكنون این توافق وجود دارد كه مدیریت منابع انسانی جایگزین مدیریت كاركنان نمی‌شود بلكه به فرایندهای مدیریت كاركنان از منظر متفاوتی می‌نگرد . همچنین فلسفه‌های اصلی آن تا حد قابل ملاحظه‌ای متفاوت از مفاهیم سنتی مدیریت كاركنان است . با این همه برخی از رویكردهای خاص مدیریت كاركنان و روابط كاركنان می‌توانند تحت عنوان رویكردهای مدیریت منابع انسانی توصیف شوند زیرا در راستای فلسفه اساسی مدیریت منابع انسانی هستند (آرمسترانگ ،1993) .مدیریت منابع انسانی رویكردی جامع به مدیریت استراتژیك منابع كلیدی سازمان یعنی منابع انسانی است . مدیریت منابع انسانی نه تنها رویكردی از روی سودآوری به مدیریت كاركنان است بلكه رویكردی ویژه به روابط كاركنان با تاكید بر تعهد و دو طرفه بودن ارتباط دارد (آرمسترانگ ،1993) .

برنامه ریزی نیروی انسانی یکی از اقدامات مهم  در مدیریت منابع انسانی است مهمترین قدم در اقدامات و انجام اعمال ،برنامه ریزی است که مدیریت هم از این قاعده مستثنا نیست و مدیر منابع انسانی باید از اصول و عوامل مربوط به حوزه خود یعنی نیروی انسانی آگاه بوده و امر برنامه ریزی را برای پیشبرد هماهنگ امور مربوط به کارکنان باید انجام دهند.در سالهای اخیر برنامه ریزی نیروی انسانی در محدوده های زمانی متفاوت به عنوان ابزاری که مستقیم و غیر مستقیم اهداف و استراتژی ها سازمانی را به هدفها و برنامه های نیروی انسانی  ارتباط می دهد مورد بحث و توجه صاحب نظران بوده است.(سید جوادین،1375  ).

برنامه ریزی نیروی انسانی فرایندی است که در آن نیازهای انسانی(کمی و کیفی)برای انجام فعالیته و تحقق اهداف مشخص و راهکارهای مناسب برای استفاده از منابع انسانی استفاده می شود(همان منبع،).

مدیریت منابع انسانی و به تبع ان برنامه ریزی نیروی انسانی که از ضرورت های مدیریت منابع انسانی است از آن جهت مورد توجه است که در فرایند تولید و انجام خدمات با کمیت و کیفیتهای گوناگون نیروی انسانی و کار ،عامل اساسی و تعیین کننده بحساب می اید.دخالت نیروی انسانی در امر تولید معمولا" یا بصورت اعمال نتیجه تفکر انسانه یا اشتراک مستقیم آنهاست.بهر حال قبل از دست زدن به هر نوع فعالیت تولیدی اعم از کار یا خدمت در هر مقیاسی اعم از واحدهای کوچک یا بزرگ ،در هرسطحی نیروی انسانی رکن اصلی در امور مربوط به تمهید مقدمات تولید و خدمت تلقی می گردد ،توسعه اقتصادی یک کشور و یا توسعه اجتماعی یک کشور در واقع نتیجه کوششی است مستمر و همه جانبه در جهت ارتقا سطح تولید از طریق بکار گیری کامل تمامی عوامل عوامل تولید از جمله نیروی کار ،ازسوی دیگر سرمایه های انسانی بخاطر نقش ارزنده اشان در هرنوع رشد جز مهمی از ثروت یک ملت ،منطقه {و یا سازمان ) ودر هر سطح وحجم بحساب می آید و از آنجا که نائل آمدن به هدفهای سازمان و رشد و توسعه ان در هر زمینه ای بوسیله انسانها و معیت عوامل دیگر مورد نیاز امکان پذیر می گردد توجه به عامل انسانی و برنامه ریزی برای استفاده از آن امری اجتناب ناپذیر است.

برنامه ریزی نیروی انسانی به عنوان یکی از پیچیده ترین،فنی ترین و رقابتی ترین  زنمینه های  فعالیتی مدیران در کار و منابع انسانی برای پاسخگویی به انتظارات کارکنان و انتظارات جامعه در سطح خرد و کلان به کار گرفته می شود( سیدجوادین،1375).

به سبب پیشرفت های علمی و صنعتی و فنی و پیچیدگی و گستردگی سازمانها و پیچیدگی کارها و حاکم شدن فضای رقابتی در بین سازمانها و همچنین افزایش دانش انجام کار و روشهای آن و تخصص های گوناگون در انجام امور با یادآوری این که مهمترین سرمایه سازمان، سرمایه های انسانی است ( چنانکه هرسی و بلانچارد لازمه ایجاد، بقا و پیشرفت سازمان را انسان دانسته اند و از آنجا که انجام امور از طریق انسان و برای انسان است ( میرکمالی، 1384 ). برنامه ریزی موثر برای استفاده موثر از نیروی انسانی اجتناب ناپذیر می نماید هرچند که در عمل مشکلات زیادی بر انجام عمل برنامه ریزی نیروی انسانی مترتب است.

دلیل اصلی انجام این بررسی (هرچند به طور کوتاه)  این است که اولا برای استفاده موثر از نیروی انسانی و حتی استفاده موثر از دیگر عوامل تولید و انجام خدمات و بطورکلی برای رسیدن به هدف در هر سازمانی، برنامه ریزی نیروی انسانی حائز اهمیت زیادی است. همچنین سازمانها هزینه های زیادی را صرف عوامل تولید من جمله عوامل انسانی می کنند و مسلما مطلوب هر سازمانی رسیدن به اهداف خود با حداقل هزینه است که مستلزم استفاده شایسته و موثر از انسان و تفکر اوست .

در حال حاضر آنچه در جامعه ما  و سازمانهای ما دیده می شود این است که سازمانها و مدیران آنها و حتی کارکنان از عدم تحقق اهداف سازمان و نیازهای شان ( من جمله کارمندان) می باشد. به نظر می رسد که برنامه ریزی اصولی و مناسب نیروی انسانی می تواند موجب رفع مشکلاتی از این قبیل شود و سازمانهایی می توانند به صورت بهره ور موجب رشد خود و کارکنانشان شوند که به عوامل انسانی و برنامه ریزی برای برآورد و استفاده مناسب از آن ، توجه نمایند. هدف ازانجام این بررسی این است که می خواهیم بدانیم که تا چه حد اصول برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمان رعایت می شود؟

لذا هدف از برسی حاضر ،مشخص نمودن میزان رعایت اصول برنامه ریزی منابع انسانی در اداره آموزش  و پرورش شهرستان تکاب می باشد.