پایان نامه تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه ی راهنمایی پایان نامه تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه ی راهنمایی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 777 KB

تعداد صفحات : 69

بازدیدها : 411

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه ی راهنمایی

پایان نامه تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه ی راهنمایی

پایان نامه تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه ی راهنمایی دخترانه ی سید یونس اردبیلی

چکیده :

در این تحقیق ، محقق برآن بوده که تاثیر وضعیت خانوادگی را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی نماید بنابراین با طرح فرضیه هایی از قبیل : رابطه بین تحصیلات والدین ویادگیری دانش آموزان و یا اشتغال مادران با یاد گیری فرزندان ویا وضعیت اقتصادی خانواده و یاد گیری دانش آموزان وتعداد اعضای خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدرسه راهنمایی دخترانه سید یونس اردبیلی تحقیقاتی صورت پذیرفته است به گونه ای که از بین تعداد 158 نفر کل دانش آموزان این مدرسه را تشکیل می دهند به علت محدودیت زمانی 20 نفر را به روش تصادفی ساده انتخاب نموده وبا توجه به نتایج آمار پاسخ های پرسشنامه هایی که توسط این دانش آموزان در راستای فرضیه های تحقیق تنظیم شده است وبا توجه به معدل این دانش آموزان و همچنین با استفاده از آزمون  T  برای دو گروه مستقل که برای هر یک از فرضیه ها به صورت جداگانه نمودار رسم شده و پاسخ ها نیز پس از محاسبات دقیق ثبت شده است که این پاسخها بیانگر آن می باشد که بین سواد والدین و تعداد کم خانواده ورفتارهای مناسب بین اعضای خانواده و وضعیت مناسب اقتصادی خانواده ها وشاغل بودن مادران در یادگیری و پیشرفت دانش آموزان تأثیر مثبتی دارد .

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق. 1

مقدمه : 2

بیان مساله: 5

اهداف تحقیق: 8

هدف کلی: 8

اهداف جزئی: 8

ضرورت و اهمیت تحقیق: 9

فرضیه های تحقیق: 11

متعیرهای تحقیق: 12

متغیر مستقل: 12

متغیر وابسته: 12

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات: 13

تعریف خانواده: 13

تعریف پیشرفت : 13

تعریف سواد : 13

تعریف لغوی پیشرفت تحصیلی: 14

پیشرفت تحصیلی: 14

تعریف مفهومی، پیشرفت تحصیلی: 14

فصل دوم:پیشینه های تحقیق. 15

پیشینه های نظری: 16

عوامل فردی.. 16

علل خانوادگی: 17

علل آموزشی و مدرسه ای: 18

سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده: 21

تحصیلات والدین: 22

اشتغال مادران: 23

بی سوادی والدین. 26

عوامل عاطفی و رفتاری خانواده: 27

فقدان والدین: 28

تعداد اعضای خانواده : 28

پیشنه ی عملی: پیشینه پژوهش در ایران. 29

پیشینه های پژوهش در خارج: 31

فصل سوم:روش تحقیق. 33

روش تحقیق: 34

جامعه آماری: 35

حجم نمونه و روش نمونه برداری : 36

داده های مورد نیاز تحقیق: 37

ابزارها و روش گردآوری اطلاعات: 38

روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات : 38

فصل چهارم:توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها 39

توصیف اطلاعات جمع آوری شده : 40

تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده: 43

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 52

جمع بندی نتایج تحقیق: 53

یافته های فرعی تحقیق: 54

محدودیت های انجام تحقیق: 55

پیشنهادها: 56

منابع و ماخذ: 57

ضمائم. 59

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

روش تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی

پایان نامه مقایسه شیوع OCD بین دانش آموزان 15 -18 سال ممتاز وضعیف

پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام