پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران

دسته : حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 512 KB

تعداد صفحات : 134

بازدیدها : 178

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 15000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران

چكیده:

 

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت­های گروه را درک کرده و در تصمیم گیری­های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس می­شود، بنابراین رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی1382 الی1386مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت­های گروه از مدل تعدیل شده جونز[1](1995) استفاده شده است. در این پژوهش کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیر­اختیاری شرکت­های گروه به­ عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی به­ عنوان متغیر وابسته می­باشد. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیفی بین مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.

 

واژه­ های كلیدی: شرکت­های گروه، مدیریت سود، بازده سهام و شرکت اصلی.

 

 

 

مقدمه:

 

مدیریت سود نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر می­باشد. مدیریت سود زمانی اتفاق می­افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارش­گری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه­گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش­گری مالی تغییر ایجاد می­کنند(پورحیدری و همتی، 1383،ص 49)1.

 

انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد بسیاری از معاملات با یك یا چند روش مختلف ثبت شود .به عنوان مثال از بین روش­های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی­ها، روش استهلاك خط مستقیم و نزولی برای دارایی­های ثابت، روش هزینه یابی كامل و كوشش­های موفقیت آمیز برای هزینه­های استخراج نفت و گاز، روش كار تكمیل شده و درصد پیشرفت كار برای قراردادهای بلند مدت، می توان یكی از  روشهای فوق را انتخاب كرد و بعداً آن را تغییر داد. به علاوه، مدیران اقلام تعهدی صورت­های مالی را مدیریت می كنند، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی و سایر اقلام تعهدی پایان سال كه سود گزارش شده را تعدیل می­كنند، ابزارهای سنتی هستند كه مدیران در طول زمان ازآنها استفاده كرده و مستقیما قابل مشاهده نیستند (مرادی و همکاران، 1387،ص51)2.

 

نتایج بدست آمده نشان می دهد كه مدیریت سود می تواند سبب افزایش قیمت­های سهام شود. تحقیقات انجام شده مدارك مناسبی در مورد مدیریت (دستكاری) سود در شرایط مختلف اقتصادی نشان می دهد. مدیران به صورت فرصت طلبانه برسود خالص مدیریت می­كنند. مثلا در دوره­هایی كه قیمت سهام رشد بالایی دارد به دلیل ورود سرمایه گذاران غیرحرفه ای و عدم توجه حرفه ای­ها به اطلاعات مندرج در صورت­های مالی، مدیران اقدام به مدیریت سود می كنند. البته در دوره­هایی كه قیمت سهام رشد كمی داشته باشد، بدلیل آگاهی سرمایه گذاران از كاهش قیمت­ها، اثر مدیریت سود خنثی شده و این امر باعث كاهش بازده غیرعادی سهام  می شود. در دوره ای كه قیمت­ها از رشد متوسطی برخوردار هستند، سرمایه گذاران حرفه­ای نسبت به اطلاعات مندرج در صورت­های مالی توجه بیشتری دارند و سودهای تعدیل شده و غیر تعدیل شده(به دلیل مدیریت سود) را از یكدیگر تفكیك می كنند(همان منبع،ص51)3.

 

 


 

1-Jonse,1995

فهرست

چكیده:.. 1

 

مقدمه:.. 2

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه : 4

 

2-1)بیان مسأله 6

 

3-1)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. 7

 

4-1)اهداف پژوهش.. 8

 

1-4-1)اهداف خاص پژوهش.. 8

 

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش.. 8

 

5-1)فرضیههای پژوهش.. 8

 

6-1)قلمرو مکانی پژوهش.. 9

 

7-1)قلمرو زمانی پژوهش.. 9

 

8-1)روش پژوهش.. 9

 

9-1)تعریف مفاهیم و واژههای خاص... 10

 

10-1)ساختار پژوهش.. 11

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

 

1-2- مقدمه: 13

 

2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی. 14

 

3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود 15

 

1-3-2)عناصر تأثیرگذار بركیفیت سود 16

 

1-1-3-2)روشهای مورد استفاده حسابداری. 16

 

2-1-3-2)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری. 18

 

3-1-3-2)قابلیت اعتماد سود 19

 

4-1-3-2)ساختار سرمایه 20

 

5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمایه 20

 

6-1-3-2)هزینههای اختیاری. 22

 

7-1-3-2)ویژگی(كیفیت)مدیریت.. 22

 

8-1-3-2)ویژگیهای مالی. 23

 

9-1-3-2)عوامل سیاسی و اقتصادی. 24

 

2-3-2)روشهای ارزیابی كیفیت سود 25

 

3-3-2)كاربرد تجزیه و تحلیل عناصر صورتهای مالی مرتبط با بحث مدیریت سود 25

 

1-3-3-2)تجزیه و تحلیل ترازنامه 26

 

2-3-3-2)تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد 27

 

4-2)صورت جریان وجوه نقد و حسابداری تعهدی. 29

 

5-2)اهمیت اطلاعات مبتنی بر جریانهای نقدی در ارزیابی واحدهای انتفاعی. 30

 

6-2)مبانی نظری مربوط به مدیریت سود 31

 

1-6-2)فرضیه طرح پاداش.. 35

 

2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی. 36

 

3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی. 37

 

4-6-2)تئوری نمایندگی. 38

 

5-6-2)انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 42

 

1-5-6-2)قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. 43

 

2-5-6-2)قرارداد برمبنای نتیجه یا محرك. 43

 

6-6-2)هموار سازی سود 44

 

1-6-6-2)انگیزههای هموارسازی سود 46

 

2-6-6-2)ابعاد هموارسازی سود 48

 

3-6-6-2)روشهای هموارسازی سود 49

 

1-3-6-6-2)تنظیم زمان معامله 49

 

2-3-6-6-2)روشهای تسهیم هزینه 50

 

4-6-6-2)انواع هموارسازی سود 50

 

7-6-2)حسابداری تعدیلات جامع. 52

 

8-6-2)حساب سازی. 52

 

9-6-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 53

 

10-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری. 54

 

11-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود 54

 

12-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود 55

 

1-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991) 55

 

2-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه 59

 

3-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی. 60

 

4-12-6-2)مدل توزیعی. 62

 

7-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام 64

 

8-2)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه 69

 

9-2)پیشینه پژوهش.. 71

 

1-9-2)پژوهشهای خارجی: 71

 

2-9-2)پژوهشهای داخلی: 76

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 

1-3- مقدمه: 80

 

2-3)فرضیههای پژوهش: 81

 

3-3)متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها 82

 

4-3)جامعه آماری. 85

 

5-3)نمونه آماری. 86

 

6-3)روش جمع آوری دادهها 86

 

7-3)روش پژوهش.. 87

 

8-3)آمار توصیفی. 87

 

9-3)آماراستنباطی. 89

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

1-4-‏ مقدمه‏: 91

 

2-4)شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش.. 91

 

1-2-4)شاخصهای توصیفی بازده سهام شرکتهای اصلی. 91

 

2-2-4)شاخصهای توصیفی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92

 

3-2-4)شاخصهای توصیفی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92

 

4-2-4)شاخصهای توصیفی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 93

 

3-4)آزمون كولموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن متغیرهای پژوهش.. 94

 

4-4)آزمون فرضیههای پژوهش.. 97

 

1-4-4)آزمون فرضیه اصلی. 97

 

2-4-4)آزمون فرضیه فرعی اول. 99

 

3-4-4)آزمون فرضیه فرعی دوم 100

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

1-5-مقدمه: 104

 

2-5)نتیجه گیری. 105

 

3-5)پیشنهادهای پژوهش.. 107

 

1-3-5)پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش.. 107

 

2-3-5)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 109

 

4-5)محدودیتهای پژوهش.. 109

 

پیوستها:

 

منابع و ماخذ:

 

منابع فارسی: 116

 

منابع لاتین: 119

چکیده انگلیسی .......................................................................................................120

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پروپوزال بررسی تاثیـر عدم اطمینان محیطی بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

پروژه شرکت بهگل خراسان

مقاله انگلیسی مدیریت سود و عدم تقارن در محیط عدم اطمینان

پروژه سیستم حسابداری شرکت نفت مسجد سلیمان

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام