پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی ( از پایان جنگ سرد تا زمان حال ) پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی ( از پایان جنگ سرد تا زمان حال )

دسته : علوم سیاسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 269 KB

تعداد صفحات : 427

بازدیدها : 358

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی ( از پایان جنگ سرد تا زمان حال )

پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی ( از پایان جنگ سرد تا زمان حال )

پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی ( از پایان جنگ سرد تا زمان حال )

چکیده :

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رﮊیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک      ( ۱۹۷۲ ) و سالت دو ( ۱۹۷۹ ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر  ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود . این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند . بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT , PTBT  , سالت ۱و ۲ MTCR استارت ۱ و ۲ و ۳ CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT …. می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

۱- طرح مسئله

۲- سئوال اصلی

۳ – سئوالات فرعی

۴ – فرضیه اصلی

۵ – قلمرو تحقیق

۶ – روش تحقیق

۷ – متغیرها

۸ – انگیزه انتخاب موضوع

۹ – اهداف انتخاب موضوع

۱۰ – بررسی ادبیات موجود

۱۱ – تعریف مفهومی متغیرها

۱۲- تعریف مفاهیم کلیدی

۱۳- ساختار تحقیق

فصل دوم : آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی

مقدمه

گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی

          الف – ساختار گرایان

          ب – پیروان گروسیوس

          ج – ساختار گرایان تعدیلی

گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی

          الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی

          ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی

          ج – ویژگی های رژیم های بین المللی

          د – انواع رژیم های بین المللی

          ه – گروه بندی رژیم های بین المللی

          و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی

          ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری

گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،

و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی

          الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی

          ب – مشکلات ساختی و شکلی

 ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی

          د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی

          ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی

          و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی

          ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی

          نتیجه گیری

فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه

مقدمه

گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح

          الف – مفهوم امنیت

          ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق) 

          ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح

          ۱ – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد

          ۲ – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی

موشکی NMD

          الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک

          ۱ – قرارداد سالت یک

          ۲ – قرار دادسالت دو

          ۳ – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه

          ۴ – قرار داد سورت

       ب  سیستم دفاع ملی موشکی NMD  و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن

          ۱ – سیستم دفاع ملی موشکی NMD  و واکنش روسیه به آن.

          ۲ – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD

          ۳ – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات

          ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه ۱۱ سپتامبر

گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC

          الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR

          ب –  دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR

          ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC

          د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا

گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی

CW – BWC

           الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)

          ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC

گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT

          الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای

          ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA )

          ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT )

          د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )

گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک

          الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی

          ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی

          ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )

          نتیجه گیری

فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران

مقدمه

گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب

          الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای

          ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران

گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران

          الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا

          ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران

گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران

          الف – اتهامات فنی

          ب – تحلیل اقتصادی

گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر

          الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه

          ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی

گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران

نتیجه گیری

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

پیوست ها و ضمائم :

پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال ۱۳۸۵

پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال ۱۳۸۶

کتابنامه

الف ) کتب فارسی

 ب ) مقالات فارسی

  ج) نشریات فارسی

 د ) جزوات درسی

 و ) پایان نامه ها و رساله ها

 ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها

ی ) منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله برخورد یا گفتگوی تمدنها

دانلود پاورپوینت مجلس ما در حکومت چه نقشی دارد

تعریف‌ جهانی‌ شدن‌

جنگ نرم

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام