پایان نامه نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل

پایان نامه نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل
رشته تحصیلی : علوم سیاسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 234

حجم فایل (به کیلوبایت) : 229

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 8000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل


فصل‌ اول‌

قدرت‌ چیست‌؟

1- مقدمه‌

2- پدیده‌ قدرت‌

3- انگیزه‌ كسب‌ قدرت‌

4- تفكیك‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»

فصل‌ دوم‌

قدرت‌ و سیاست‌

1- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌

2- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌

3- سیاست‌: علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟

4- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌

.

.

.

فصل‌ ششم‌

قدرت‌، امنیت‌ و استراتژی‌

1- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌

2- دكترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌

3- قدرت‌ و سیاست‌ كسب‌ برتری‌

الف‌ - قدرت‌ دریائی‌: نقد نظریه‌ «ماهان‌»

ب‌ - قدرت‌ زمینی‌: نقد نظریه‌ «مكیندر»

ج‌ - قدرت‌ هوائی‌: نقد نظریه‌ «دوهه‌»

 

مقدمه‌:

قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند كه‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لكن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و كار داریم‌: قدرت‌ متكی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متكی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنكه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ كند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌كه‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ كند. قدرت‌ یك‌ بوروكرات‌ خرده‌ پا كه‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ كرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووكیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ كشی‌ كه‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید كند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنكه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبكار و رباخوار برای‌ آنكه‌ شما را روانه‌ زندان‌ كند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنكه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ كند. قدرت‌ تنبیه‌ كردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌...

پدیده‌ قدرت‌:

برتر اندراسل‌ معتقد است‌ كه‌ «قوانین‌ علم‌ حركات‌ جامعه‌ قوانینی‌ هستند كه‌ فقط‌برحسب‌ قدرت‌ قابل‌ تبیین‌اند نه‌ برحسب‌ این‌ یا آن‌ شكل‌ از قدرت‌» در همین‌ راستا اومی‌گوید «برای‌ كشف‌ این‌ قوانین‌ لازم‌ است‌ كه‌ نخست‌ اشكال‌ مختلف‌ قدرت‌ را طبقه‌بندی‌كنیم‌ و سپس‌ به‌ مطالعه‌ نمونه‌های‌ تاریخی‌ مهمی‌ بپردازیم‌ كه‌ نشان‌ می‌دهند چگونه‌سازمانها و افراد بر زندگی‌ مردمان‌ تسلط‌ یافته‌اند. راسل‌ در این‌ موضع‌گیری‌ فلسفی‌جهانی‌ از قدرت‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد كه‌ بقول‌ خود وی‌ در كشف‌ قوانین‌ علم‌ دراجتماع‌ به‌ او كمك‌ می‌كند.