كارورزی بانك صادرات

كارورزی بانك صادرات
رشته تحصیلی : گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 70

حجم فایل (به کیلوبایت) : 56

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

كارورزی بانك صادرات


مقدمه:

اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب  معاملات و مبادلات  با  پول صورت  می پذیرد  . پول در فعالیتهای اقتصادی نقش بسیار تعین کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، که هر روز شاهد انجام آنها هستیم ، غیر ممکن است.

فهرست

مقدمه  ۱
بخش اول- کلیّات
تاریخچه بانک صادارت ..۲
بانک صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب  ۳
گوشه ای از خدمات بانک صادرات . ۴
افتخارات بانک صادرات  ۵
طرح سپهر . ۶
بخش دوم – عملیات بانکی
منابع .۱۰
مصارف ۱۰
خدمات ۱۰
اعتبار ۱۱
سپرده ..۱۳
خدمات بانکی .۱۴
عملیات اعتباری ..۱۵
عملیات مالی . ۱۶
نظام بانکی بدون ربا .۱۶
سپرده قرض الحسنه ۱۷
سپرده های مدت دار ..۱۷
انواع تسهیلات مالی .۱۸
بخش سوم – حسابداری
اسناد محاسباتی . ۲۲
دفتر روزنامه .. ۲۲
دفتر معین .. ۲۳
دفتر کل ۲۵
فصول اصلی ..۲۵
قرض الحسنه اعطائی  .. ۲۶
مضاربه .. ۲۷
مشارکت مدنی  ۲۸
فروش اقساطی  ۳۱
اجاره به شرط تملیک  ۳۳
معاملات سلف . ۳۵
خرید دین .. ۳۷
مطالبات سرسید گذشته . ۳۹
مطالبات معوق . ۴۲
بستانکاران متفرقه  ۳۰
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت .. ۴۵
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت . ۴۶
پیش پرداخت مشتریان  . ۴۶
مضارعه . ۴۹
مساقات . ۴۹
حسابهای انتظامی  ۵۰
بخش چهارم –مکاتبات و بایگانی
مکاتبات  ۵۳
بایگانی .. ۵۴