پروژه طراحی سیستم مكنده غلات پروژه طراحی سیستم مكنده غلات

دسته : فنی و مهندسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1197 KB

تعداد صفحات : 85

بازدیدها : 216

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پروژه طراحی سیستم مكنده غلات

پروژه طراحی سیستم مكنده غلات

پروژه طراحی سیستم مكنده غلات

چكیده:

این پروژه طراحی سیستم مكنده غلات می باشد كه در آن سیستم فشار منفی و طول لوله  و ارتفاع آن  فرض شده است.

دراین پروژه با تكیه بر اصول علمی و بیان تئوریهای مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نیاز برای كمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت.

در آخر با محسبات انجام گرفته یك كمپرسور300 hp ازشركت Sulivan Palatek كه كاتالوگ آن در پیوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله 805 in و جنس آن نیز فولاد تجارتی انتخاب شد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول

مقدمه وتاریخچه

1-1- مقدمه و تاریخچه : [1]....................................................................................... 1

فصل دوم

سیستم های جابجایی پنوماتیكی

2-1- مقدمه: [1]........................................................................................................... 2

2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1]................................................................................. 2

2-3- صنایع و مواد: [1] ............................................................................................. 3

2-4- طریقه انتقال: [1]................................................................................................. 3

2 2-4-1- فاز رقیق:.................................................................................................... 4

2-4-2- فاز غلیظ..................................................................................................... 4

2-4-3- حركت با سرعت هوا.................................................................................. 4

2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی................................................................................. 4

فصل سوم

انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیكی

3-1- مقدمه: [1]........................................................................................................... 5

3-2- سیستم های بسته: [1]........................................................................................ 6

3-3- سیستم های باز: [1]........................................................................................... 7

3-3-1- سیستم های فشار مثبت............................................................................. 7

3-3-2- سیستم های فشار منفی.............................................................................. 8

فصل چهارم

انتقال دسته ای

4-1- مقدمه: [1]......................................................................................................... 10

4-2- سیستم های نیمه پیوسته: [1]........................................................................... 10

4-3- سیستم های ضربانی: [1]................................................................................. 11

فصل پنجم

اهمیت ویژگی های مواد

5-1- مقدمه: [1]......................................................................................................... 13

5-2- چسبندگی: [1]................................................................................................... 13

5-3- قابلیت احتراق: [1]............................................................................................ 13

5-4- رطوبت: [1]....................................................................................................... 13

5-5- سایش و فرسایش: [1]..................................................................................... 14

5-6- شكنندگی: [1].................................................................................................... 14

5-7- نقطه ذوب پایین: [1]......................................................................................... 15

5-8- پرتوزایی: [1].................................................................................................... 15

فصل ششم

اجزاء سیستم

6-1- مقدمه: [1]......................................................................................................... 16

6-2- تامین كردن هوا: [1]......................................................................................... 16

6-2-1- انواع سیستم های حركت دهند ی هوا..................................................... 16

6-2-1-1- فن ها............................................................................................... 18

6-2-1-2- دمنده های احیا كننده...................................................................... 18

6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا................................................... 18

6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها.......................................................................... 19

6-2-2-1-1- فشار برای كمپرسور.............................................................. 19

6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان............................................................ 19

6-2-2-2- مكنده و پمپ های وكیون................................................................ 20

6-2-2-2-1- وكیوم (فشار منفی)................................................................. 20

6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی ...................................................................... 21

6-2-3- قدرت مورد نیاز....................................................................................... 21

6-3- خطوط لوله: [1]................................................................................................ 23

6-3-1- ضخامت دیواره........................................................................................ 23

6-3-2- جنس لوله ها............................................................................................ 24

6-3-2-1- بهداشت............................................................................................ 24

6-3-2-2- لوله های پلاستیكی.......................................................................... 25

6-3-2-3- سایش سطوح................................................................................... 25

6-3-3- سطح تمام شده ....................................................................................... 25

6-3-4- خمها......................................................................................................... 26

فصل هفتم

جریان گاز- جامد

7-1- مقدمه: [1]..................................................................................................... 28

7-2- قطر داخلی لوله: [1]...................................................................................... 28

7-3- فاصله انتقال: [1].......................................................................................... 28

7-4- فشار قابل دسترسی: [1].............................................................................. 29

7-5- سرعت هوای منتقل شده: [1]....................................................................... 29

7-6- خصوصیات مواد: [1]................................................................................... 30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1]......................................................................................................... 31

8-2- سرعت انتقال: [1]............................................................................................. 31

8-3- نرخ بارگیری یكنواخت:[1]......................................................................... 32

8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: [1]................................................................................. 33

فصل نهم

شرایط لازم برای هوا

9-1- مقدمه: [1]......................................................................................................... 36

9-2- فشار موجود: [1]............................................................................................. 36

9-3- دبی حجمی: [1]................................................................................................. 38

9-4- تاثیر سرعت: [1]............................................................................................... 38

9-5- اثرات تراكم پذیری: [1].................................................................................... 39

9-5-1- سرعت انتقال هوا..................................................................................... 40

9-5-2- تاثیرات مواد............................................................................................. 40

9-6- دبی حجمی: [1]................................................................................................. 41

9-6-1- ادامه فرمولها........................................................................................... 41

9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله................................................................................. 42

9-6-3- قانون گاز ایده آل..................................................................................... 43

9-6-4- تاثیرات فشار............................................................................................ 45

9-6-5- تاثیرات سیستم......................................................................................... 46

9-7- تعیین سرعت: [1]............................................................................................. 48

9-7-1- روابط عملكرد.......................................................................................... 48

9-8- تاثیرات ارتفاع: [1]............................................................................................ 48

9-8-1- فشار اتمسفری......................................................................................... 49

فصل دهم

افت فشار

10-1- مقدمه: [1]...................................................................................................... 50

10-2- افت فشار لوله: [1]......................................................................................... 50

10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها................................................... 51

10-2-1-1- سرعت هوا.................................................................................... 51

10-2-1-2- چگالی هوا...................................................................................... 51

10-2-1-3- ویسكوزیته هوا.............................................................................. 52

10-2-1-4- ضریب اصطكاك........................................................................... 52

10-2-2- روابط افت فشار.................................................................................. 52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف.......................................................................... 52

10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله................................................................. 54

10-2-2-3- خمها.............................................................................................. 54

10-2-3- تاثیرات دبی هوا................................................................................... 56

10-2-4- تاثیرات طول لوله................................................................................. 56

10-2-5- تركیب های دیگر خط لوله................................................................... 57

10-2-6- افت فشار كلی...................................................................................... 58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]......................................................................... 59

فصل یازدهم

طراحی سیستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان]......................................................................................... 60

11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]....... 61

11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]......................................................................... 63

11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان]................................................ 63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]................................................................................ 65

11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان]...................................................................... 67

11-6-1- افت طولی............................................................................................. 67

11-6-2- افت موضعی........................................................................................ 68

11-6-3- طول معادل.......................................................................................... 69

فصل دوازدهم

نتیجه گیری، پیشنهادات

12-1- مقدمه: [نگارندگان]......................................................................................... 71

12-2- نتایج: [نگارندگان]........................................................................................... 71

12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان].............................................................................. 71

12-4- پیشنهادات: [نگارندگان].................................................................................. 72

پیوست

1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek.................................................. 73

منابع   74

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق طراحی اجزا سیستمهای انتقال قدرت اجزای انعطاف پذیر

پروژه طراحی فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب

پروژه طراحی وب سایت املاک

پروژه معرفی فضای ذخیره ابری B2

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام