پایان نامه جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی

پایان نامه جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی
رشته تحصیلی : مواد و متالوژی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 101

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1813

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی


فهرست مندرجات 

چکیده.......................................................................................................................................... 5

فصل اول

کامپوزیت

1-1مقدمه..........................................................................................................................................7

1-2 کامپوزیت های زمینه فلزی..................................................................................................9

فصل دوم

جوشکاری اصطکاکی کامپوزیتهای زمینه فلزی

2-1 دسته بندی روشهای اتصال کامپوزیتها.............................................................................49

2-2 جوشکاری اصطکاکی ............................................................................................................61

2-3 نتایج و بحث............................................................................................................................82

فصل سوم

3-1 نتایج.........................................................................................................................................99

منابع........................................................................................................................................101

 

چکیده:

کامپوزیت مخلوطی در مقیاس ماکروسکوپیک از 2 تا چند ماده مختلف است که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود را حفظ کرده و مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل می دهند.

این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها خواص بهتری از هر یک از اجزای تشکیل دهنده خود دارا می باشد. هر کامپوزیت عموماً 2 ناحیه متمایز یعنی فاز پیوسته و فاز ناپیوسته وجود دارند. روش های اتصال کامپوزیت ها به 3 صورت پروسه ذوبی، پروسه حالت جامد و دیگر انواع است. یکی از این روش ها جوشکاری اصطکاکی چرخشی می باشد.

این روش، روشی نسبتاً جدید و مناسب برای اتصال کامپوزیت های زمینه فلزی است . در این روش 2 قطعه نسبت به یکدیگر ثابت بوده و به یک صفحه نگهدارنده متصل اند و توسط ابزار مخصوص این روش، اتصال بین 2 کامپوزیت صورت می گیرد.

در این روش، ناحیه اتصال بسیاری از عیوب میکروساختاری موجود در روش های معمول اتصال مانند قوس الکتریکی ندارند.